Kubulu bibliotēka

Norises 2023

empty placeholder

Februāris 2023

Februārī bibliotēkā

Skatāma literatūras izstāde dzejniecei Ārijai Elksnei ‒ 95

Skatāma literatūras izstāde dzejniecei Martai Bārbalei ‒ 90


empty placeholder

Janvāris 2023

Janvārī Bibliotēkā

Skatāma Literatūras izstāde "Rūdolfam Blaumanim - 160"

Litertūras izstāde, rakstniecei Anitai Liepai - 95.