Kubulu bibliotēka

Preses izdevumi 2022. gadā

empty placeholder

Bibliotēkā pieejamā prese 2022. gadā

2022. gadā Kubulu bibliotēkā var lasīt šadus preses izdevumus:

ŽURNĀLUS:

 • IEVA
 • IEVAS STĀSTI
 • IEVAS DĀRZS
 • PRIVĀTĀ DZĪVE
 • LAUKU MĀJA
 • LEĢENDAS
 • 100 LABI PADOMI
 • ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE

AVĪZES:

 • IEVAS PADOMU AVĪZE
 • TAUTAS VESELĪBAS AVĪZE
 • VADUGUNS

IR IESPĒJA LASĪT BALVU NOVADA INFORMATĪVO IZDEVUMU "BALVU NOVADA ZIŅAS"

KUBULU BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJIEM BIBLIOTĒKĀ IR PIEEJAMAS DIVAS ABONĒTĀS DATUBĀZES: LURSOFT LAIKRAKSTU DATU BĀZE NEWS UN LETONIKA DATUBĀZE, AR IESPĒJU SAŅEMT PIEKĻUVES DATUS BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJIEM, LAI VARĒTU LETONIKAS DATU BĀZEI PIEKĻŪT ĀRPUS BIBLIOTĒKAS TELPĀM.