Kubulu bibliotēka

Preses izdevumi 2023.gadā

2023.gadā Kubulu bibliotēkā vari lasīt šādus preses izdevumus:

 Ieva, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Privātā dzīve, 100 labi padomi, IR, Ilustrētā zinātne, Ilustrētā pasaules vēsture, Mans dārzs, Vaduguns, Balvu novada avīze.

Kā arī iepriekšējos četros gados abonētos preses izdevumus 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g.