Kubulu bibliotēka

Kubulu bibliotēkas lietošanas noteikumi

Kubulu bibliotēkas lietošanas noteikumi

Iesniegums / lietotāja rģistrācija 2.pielikums Word dokuments , PDF dokuments

Iesniegums / Galvojums 3.pielikums Word , PDF 

Balvu novada pašvaldības personas datu apstrādes noteikumi.