Kubulu bibliotēka

Preses izdevumi 2024.gadā

Preses izdevumi 2024.gadā

Preses izdevumi 2024.gadā

Kubulu bibliotēkā lasītājiem ir pieejama šāda 2024.gadam abonētā prese:

 • VADUGUNS 2x nedēļā, (ortdienās, piektdienās)
 • IEVAS PADOMU AVĪZE 1x nedēļā (trešdienās)
 • IEVA 1x nedēļā (trešdienās)
 • IEVAS STĀSTI 2x mēnesī 
 • PRIVĀTĀ DZĪVE 1x nedēļā (otrdienās)
 • PATIESĀ DZĪVE 2x mēnesī
 • MANS DĀRZS 1x mēnesī
 • OMĪTES ZĀLĪTES 1x mēnesī
 • ILUSTRĒTĀ ZINĀTNE 1xmēnesī
 • LEĢENDAS 1x mēnesī
 • IR (dāvinājums) 1x nedēļā (ceturtdienās)
 • BALVU NOVADA ZIŅAS (Balvu novada informatīvais izdevums) iznāk 1x mēnesī.

Ir iespēja lasīt arī žurnālus un avīzes, kas abonēti 2023.g. 2022.g., 2021.g., 2020.g.