Kubulu bibliotēka

Norises 2021

Februāris 2021

  • rakstniekam Gunaram Janovskim - 105 (1916-2000)
  • rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam - 80 (1941)

Citas aktivitātes:

Datu par bibliotēkas darbu ievadīšana Kultūras kartē