Kubulu bibliotēka

Jaunākās grāmatas 2022.gadā

Jaunieguvumi Martā

Jaunākās grāmatas Martā

Nozaru literatūra

  • Gribam būt ģimene./ 2021. Skatīt šeit
  • X stunda. Barikādēm - 30. Konference "X stunda. Barikādēm - 30". / 2021. Skatīt šeit
  • Latvijas valsts simtgade./ 2021. Skatīt šeit
  • Oksanena Jonna. Ardievas šķēršļiem./ 2019. Skatīt šeit
  • Riekstiņš Jānis. "Kulaku kā šķiras likvidācija" - Latvijas turīgās zemniecības sagraušana./ 2021. Skatīt šeit
  • Tāvu zemes kalendars 2022./ 2021. Skatīt šeit

Latviešu daiļliteratūra

  • Atpile - Jugane Ineta. Spuornu golu šolks./ 2021. Skatīt šeit

Grāmatas bērniem un jauniešiem

  • Atpile - Jugane Ineta. Lobuo i nalobuo./ 2021. Skatīt šeit
  • Денис-Лиепниеце Солвита. Зубами "щёлк" или Волк манипулятор./ 2021. Skatīt šeit