Kubulu bibliotēka

Jaunākās grāmatas 2022.gadā

Jaunieguvumi Oktobrī

Jaunākās grāmatas Oktobrī

Latviešu daiļliteratūra

Ārzemju daiļliteratūra

  • Zaharovs Sergejs. "Melnais Caurums". 2014. gada augusts"./ 2018. Skatīt šeit
  • Hilderbrenda Elīna. "Mulso siržu viesnīca". / 2022. Skatīt šeit

Nozaru literatūra

  • Rekšņa Antons. "Caur mežiem un purviem"./ 2000. Skatīt šeit
  • Tāvu zemes kalendars. 2023./ 2022. Skatīt šeit
  • Zaremba-Krīgere Evita. "Pa dziesmas pēdām Ziemeļlatgalē". 2022./ Skatīt šeit

Literatūra bērniem un jauniešiem