Kubulu bibliotēka

Jaunieguvumi

Koraļļkoka zemē, Sofija Kaspari

Aizraujoša ģimenes sāga par dzimtu un ļaužu likteņiem eksotiskajā Argentīnā

1863. gada vasarā, izceļojot no Vācijas uz Argentīnu, uz kuģa iepazīstas divas jaunas vācietes: Anna Veinbrennere un Viktorija Santosa. Abas sievietes dodas pie saviem vīriem, kuri jau iepriekš aizceļojuši uz Jauno pasauli. Viktorijas vīru uz estansiju Argentīnas ziemeļos aizsaukuši steidzami darījumi. Savukārt Annas ģimenei bija pietrūcis naudas, lai varētu visiem vienā reizē nopirkt biļetes. Tālajā zemē, kas saistās ar lielām cerībām, Viktorijas šķietami saldā dzīve iegrozās pavisam citādi, nekā cerēts, bet Annu pēc ierašanās sagaida šokējoša ziņa...

Sofija Kaspari (Sofia Caspari, dz. 1972), vācu rakstniece, vairākkārt ceļojusi pa Vidusameriku un Dienvidameriku, kur dzīvo arī viņas radinieki. Autore ilgāku laiku pavadījusi arī Argentīnā, un šīs zemes cilvēki, daba un vēsture atstājuši uz viņu dziļu iespaidu, ko autore krāšņi atainojusi savos romānos.

No vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja.


Cerības uz labāku dzīvi ­– kurš gan tās nepazīst? Šajā romānā lieliski attēlotas dažādas cilvēka dzīves šķautnes – labsirdība, spēks, mīlestība, nodevība, naids, draudzība... Valdzinošs, aizraujošs, spraigs un aizkustinošs romāns!