Kubulu bibliotēka

Norises 2021

Marts 2021

  • dzejniekam Viktoram Līvzemniekam - 85 (1936-2015)
  • rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem - 100 (1921-2000)
  • dzejniecei Amandai Aizpurietei - 65 (1956)
  • Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta literatūras izstāde (Izveidot izstādi arī Pover Point programmā) Sadarbība ar Kubulu kultūras namu

Citas aktivitātes:

Gatavošanās Bibliotēkas akreditācijai