Aktualitātes

2020.gads.

2020.gads.

Lietotājiem un apmeklētājiem!

Sakarā ar noteikto ārkārtas situāciju/vīrusa izplatību/ līdz 2020.g.14.04., grāmatu izsniegšana iespējama/ ja tiešām ir nepieciešama grāmatu izņemšana/ievērojot drošības pasākumus-dezinficēšana utt./, periodikas- nē, interneta lietotājiem- apmeklējumi liegti!
Sekojiet informācijai!

-tā ir iespēja visos laikos!, izmantojiet!

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada aprīļa mēnesim
IZSTĀDES
Vieta     Nosaukums    Īss apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    ‘’Atainot piedzīvojumu pasauli!’’01.04.- angļu rakstniekam E.Vollesam145./1875.-1932./    Materiāli par rakstnieka devumu tautai; romāni, stāsti, par autoru.    Visu mēnesi
Kupravas b-ka    ‘’Dāņu pasaku milzis’’
02.04.- dāņu rakstniekam H.K.Andersenam-215/1805.-1875./    Materiāli, literatūra  par pasaku meistaru, viņa literāro devumu .    Visu mēnesi
    ‘’Pūpolsvētdiena- lielās ciešanu nedēļas sākums’’
/05.04.- Pūpolsvētdiena./    Materiāli par Pūpolsvētdienu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti.    
Kupravas b-ka    ‘’Augšanceļtīs Dīvs vīn spieja, Jys kai gaisma atspeideja…’’/no dziesmas/ 12.04.,13.04.- Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās svētki.    Materiāli, literatūra par Lieldienu tradīcijām; folkloras materiāli.
•    Bērniem, pusaudžiem.    Visu mēnesi
Kupravas b-ka    ‘’Ieklausies vēstures soļos!/bibliotēku nedēļas ietvaros./    Materiāli par novadpētniecības tēmu.    Visu mēnesi
CITI PASĀKUMI
Vieta    Pasākuma nosaukums, apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    ‘’Lieldieniņa braukšus brauca…’’ padomi svētku noformējumam.    aprīlis


Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada marta mēnesim

IZSTĀDES


Vieta     Nosaukums    Īss apraksts    Laiks


Kupravas b-ka    ‘’Saules dzejniece’’16.03.-Aspazijai-155/1865.-1943./    Materiāli par rakstnieces devumu tautai; romāni, stāsti, par autori.    
Kupravas b-ka    ‘’ Sieviete- tas ir dižens vārds…’’08.03.-Starptautiskā sieviešu diena    Materiāli par Sieviešu dienu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.    
Kupravas b-ka    ‘’ ….lai tā visu tautu sāpju ceļus nočukst
Svētā mierā, sāpēs mūžīgās/J.Peters./’’25.03.- komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.    Materiāli, literatūra par izsūtīšanu
Novadpētniecības materiāli.    
Kupravas b-ka    ‘’…un agro strazdu bari
Jau pirmo dziesmu sāk’’
/I.Lasmanis./    Materiāli, literatūra par pavasari; tradīcijām; folkloras materiāli.
Bērniem, pusaudžiem.
    
CITI PASĀKUMI
Vieta    Pasākuma nosaukums, apraksts


   Jaunumu izstāde. 
  
 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada februāra mēnesim.


IZSTĀDES
    ‘’Stāstu un romānu meistars’’16.02.-rakstniekam J.Janševskim-155/1865.-1931./    Materiāli par rakstnieka devumu tautai; romāni, stāsti, par autoru.    Visu mēnesi
    ‘’ Mazas sveces liesmojošais stars visam gadam uguntiņu iekur’’
02.02.-Sveču diena.    Materiāli par Sveču dienu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.    Visu mēnesi
    ‘’ Meteņdiena nāk!’’25.02.- Meteņi jeb Aizgavēnis.    Materiāli, literatūra par Aizgavēņa tradīcijām; folkloras materiāli.
•    Bērniem, pusaudžiem.    Visu mēnesi
    ‘’Ak, Pestītāj, tu, dārgais, ar ērkšķiem kronētais!’’26.02.-Gavēņa sākums.    Materiāli par gavēni.    Visu mēnesi
CITI PASĀKUMI
    Statistika par 2019.gadu.; kultūrkarte.

    

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada janvāra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ NE TĀLAB MĒS KAROJĀM, SLAVA LAI APVĪTU PIERI…’’/20.01.1991.g. barikāžu aizstāvju atceres diena./

Materiāli par 21.janvāra barikādēm.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Lai gaiša prieka laimes rīts, jums ataust Jaunā gada rīts!’’

 /01.01.-Jaungada diena./

Materiāli par Jaungadu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Ziema, ziema, ziemelīti…’’

Materiāli, literatūra par ziemu; folkloras materiāli.

  • Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Zvaigznei mirdzot ceļā ķēniņi trīs pie tā atnāca…’’06.01.-Zvaigžņu  diena.

Materiāli par Zvaigžņu dienu.

Visu mēnesi


empty placeholder

Decembrī

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns decembra mēnesim.

  

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Latviešu autorei’’

15.12.- rakstniecei E.Mārtužai-65

Par rakstnieces dzīvi, literāro darbību, izdotie iespieddarbi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ …RAKSTNIECI pieminot’’25.12.rakstnie

cei C.Dinerei-100/1909.-1996./

Par  autores darbiem, literāro darbību, arī darbiem bērniem.

 

Kupravas b-ka

‘’Miers iekš katras mājas, miers iekš katras sirds!’’24.12, 25.12.- Kristus dzimšanas svētki.

Par Ziemassvētku tēmu; garīga literatūra, atklātņu izstādes, tematiskie, folkloras materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām!’’

24.,25.12.-Ziemassvētki.

 

Materiāli, literatūra par svētku tēmu; folklora, apraksti.

·        bērniem

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Svētīga nakts drīz nāks…’’-zīmējumu izstāde par svētku tēmu.

decembris


empty placeholder

Izmaiņas darba laikā DECEMBRĪ:

23.12.-8.00-15.00

24.12.-26.12.- slēgta, svētki.

30.12.- 8.00-15.00

31.12.- slēgta.


empty placeholder

Decembrī

2019.g. 19.decembrī b-ka slēgta, seminārs


empty placeholder

2019.g.aprīlis-maijs.

BIBLIOTĒKA  STRĀDĀS:
 
Otrdien,30.04.: 8.00-15.30
Trešdien, 01.05.: slēgta; svētki
Pirmdien, 06.05.:slēgta; pārceltā svētku diena.


empty placeholder

2019.gada aprīlī.

Bibliotēka stādās:
Ceturtdiena, 18.04.-8.00-15.30

Piektdiena, 19.04- pirmdiena,22.04.-slēgta, svētki.

 Priecīgas Lieldienas!

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

2019. gada 17.aprīlī

Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7

Semināra dienā b-ka nestrādās!


empty placeholder

2019.GADA MARTS.

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

2019. gada 27. martā,

Balvu Centrālajā bibliotēkā.

ŠAJĀ DIENĀ b-ka būs slēgta!