Balvu novada Kupravas bibliotēka
 

Aktualitātes

empty placeholder

2021.gads.

PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA BIBLIOTĒKĀS

Individuāli apmeklējumi

 • Pakalpojumu sniedzējiem bibliotēkās jābūt ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu. (Par darbiniekiem skat. 5.  punktu https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu). Darba vietā darbiniekiem ir jālieto sejas maskas.
 • Bibliotēkas reģistrētajiem lasītājiem nodrošina individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas darbinieka nav citu cilvēku.
 • Līdz ar to bibliotēkas nosaka, ka lietotāji bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu bibliotēkas apmeklējumu piesaka, kā arī  grāmatas iepriekš rezervē. Bibliotēka nosaka arī konkrētu apmeklējuma laiku  reģistrētiem lietotājiem bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikāta un lietotājiem ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Tas pats attiecas uz e-pakalpojumu izmantošanu pie datoriem. Pakalpojumu sniegšana dažādām reģistrēto lietotāju grupām un Bibliotēkas noteikumi (kārtība) par ierobežoto pakalpojumu sniegšanu ir rakstiski pieejami bibliotēkā, pie bibliotēkas ieejas, bibliotēkas un pašvaldības tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos.
 • Bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku individuāli apmeklē tikai tādas personas pavadībā, kurai ir vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikāts. Ja pavadošai personai nav minētā sertifikāta, tiek nodrošināta grāmatu apmaiņa.
 • Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
 • Klātienē iekštelpās  bibliotēka nodrošina vienai personai vismaz 15 m2 no publiski pieejamās telpas platības. Apmeklētāji lieto sejas maskas, ievēro pārējās drošības prasības.
 • *

 

Rudens nāk ar savu elpu, smaržu, ar gājputnu spārnu vēdām, ar tuvo klusumu un miera nojausmu dabā un cilvēkos. Tāpēc rudens svētkiem nav tā skaļuma un jautrības , kāda raksturīga citām gadskārtu svinībām. Tuvojas gada tumšākās dienas, klusais veļu laiks.

*

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2021.gada septembra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ …cik saullēktu cilvēks spēj izturēt…’’/Kn.Skujenieks./

05.09.dzejniekam Kn.Skujeniekam-85

Materiāli par autoru, viņa darbiem .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Brīvības dziesminieks’’22.09.dzejniekam A.Pumpuram-180/1841.-1902./

 • Par bērnu, jauniešu literatūru par vasaras tēmu, tematiskie materiāli, folklora.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Miķelim gaili kāvu….’’

29.09.- Miķeļdiena.

 • Par tēmu literatūra, folklora daiļdarbu izlase.

 

23.,24.06.- Jāņi.               

Jāņu nakts ir maģijas un brīnumu pilna. Paaudžu paaudzēm tautā klīst nostāsti par papardes ziedu, ko tikai retajam laimējies ieraudzīt. Daudzi gājuši meklēt šo papardes ziedu, kas zied sudraba, zelta vai dimanta ziediņiem, cerībā iegūt bagātību un laimi, izzināt pagātnes un nākotnes noslēpumus. Papardes ziedu sargā ļauni gari un zvēri, kas, ziedam plaukstot, kauc un biedē.

Kas iegūst papardes ziedu, tas ir laimīgs, jo tam piepildās viss, ko viņš vēlas.  

Papardes ziedam piedēvē brīnišķīgu spēku. Ja kādam laimējas to iegūt, tad tam piepildās viss, ko vēlas, var izzināt pagātnes noslēpumus, ja papardes ziedu ieliek apavos, tad var iet, kur vien vēlas, neviens to neredz un nedzird, papardes zieda iegūšanas paņēmieni ir dažādi.

Jāņu nakti jāiet uz papardēm un jāpaklāj zīda nēzdodziņš, papardes ziedot ziedus nobirdina nēzdodziņā, tas jāaizsien un jāpaglabā. Tad visu var zināt, kas notiek pasaulē.

9.maijs- Mātes diena

                                                                        

Bērz, liepa, kļava, ozol, stāviet klāt,

Pasakiet, kā māti, māti pasargāt!

Viņas vārds man plaukstās – trausls putnēns trīc.

Uzpūt elpu – nosals, sadegs, pazudīs.

Kur tu aizej, māmiņ, nevaru tev ceļā stāt,

Atļauj rokas tā kā debesis tev pāri klāt.

Zudīs saule, māja, maize mana,

Ja būs māte- visa tad būs gana.

Uzzied vītols, noriet meži, salnas puķes zied,

Mātes vērptā dzija cauri mūžam iet.

Tumša sāpju ēna pāri ceļam krīt,-

Kā man tevi sargāt, saki, māmulīt!/A.Rancāne./

K.Skalbe.

Pavasaris ir visu atmodinājis. Dabas vaigs ir atkal jauns. Pakalni ir brūni, pļavās viļņo palsa kūla. Dabai vēl nav spilgtu krāsu, bet katra diena liekas kā no jauna dāvināta. Līdz ar dabu pavasaris atjauno arī mūs.

Dārza darbiem!

    

    

 

Priecīgas Lieldienas!

  Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemties no saules gaismas staru vienu
Ielikt to sirdī, un izbaudīt visu dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida,
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauktu priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


2020.gads.

2020.gads.

Paziņojums.

Sakarā ar noteikto ārkārtas situāciju/vīrusa izplatību/,saskaņā ar valdības rīkojumu, no 2020.g.21.12.līdz 2021.g. 11.01., bibliotēkā -

Grāmatu, periodikas  nodošana, izņemšana nav atļauta, interneta apmeklējumi nav atļauti!

B-ka apmeklētājiem ir slēgta!

 

 

Gada nogalē, decembrī,

Kad b-ka nestrādās:

24.12.,25.12.,26.12.- svētki, slēgta,

27.12.-brīvdiena,31.12.- slēgta, svētki

01.01.- slēgta, svētki,

02.01.,03.01.-brīvdienas.

***

Priecīgus Ziemassvētkus, Laimīgu Jauno Gadu!

                                 

Svētīgus Ziemassvētkus!

Tad, kad nav sniega vai saules,

Meklēsim gaišumu sevī-

Jo uz šīs sirmās zemes

Vienīgi mēs to spējam...

Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā

vēl ilgi, ilgi,

cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs

mīlēt nevis ar vārdu,

bet sirdi.../M.Svīķe./

 

Valsts svētkiem!
Fragments no Lūgšanas par Latviju.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, sūti savu Garu par latviešu tautu, lai Viņš stiprina to ar savām dāvanām, lai latviešu tautā nekad neizdzistu cerības liesma. Nāc, Svētais Gars, apgaismo mūsu prātu, apgaismo visus tos kas ir atbildīgi par mūsu tautas likteni Latvijā, trimdā un pasaulē. Attīsti mūsos mīlestības garu, sargi mūs, lai naids nekad neņemtu virsroku, bet gan, lai mīlestībā mēs uzvarētu tos, kas mūs apkaro.  Dod mums mīlestības garu Latvijā un svešatnē, lai tas mūsos novērstu domstarpības, un lai vienotībā izpaustos mūsu darbs un cīņa visādos veidos par mūsu tautas tiesībām. Svētī latviešu ģimenes, lai tās būtu vienmēr, it visos dzīves pārbaudījumos vienotas, lai tās tiktu atvērtas kristīgām vērtībām un paliktu uzticīgas latviešu gara mantojumam.
/KBVnr.10/

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada decembra mēnesim

IZSTĀDES
Vieta     Nosaukums    Īss apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    ‘’…arī suņa sirdij ir savs sāpju mērs tāpat kā cilvēka sirdij’’/R.Ezera./2012.- rakstniecei R.Ezerai-90/1930.-2002./    Materiāli par autores dzīves gājumu, prozas darbiem.    Visu mēnesi
Kupravas b-ka    ‘’Saprast jaunieti…’’23.12.-rakstniecei Z.Ērglei-100/1920.-1998./    Materiāli, literatūra  par prozas meistaru, viņas literāro devumu .
    Visu mēnesi
Kupravas b-ka    ‘’Ziemassvētku zvaigzne lai mirdz iekš katras sirds!’’25.,26.12.- Ziemassvētki.    Materiāli par Ziemassvētku tēmu
•    Bērniem, pusaudžiem.    Visu mēnesi
CITI PASĀKUMI
Vieta    Pasākuma nosaukums, apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    Atklātņu izstādes.    Visu mēnesi.


 

- aktuāli šobrīd!

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada novembra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Sava laikmeta lieciniece’’08.11.-amerikāņu rakstniecei M. Mičelai-120/1900.-1949./

Materiāli par rakstnieces devumu literatūrā; romāni, informācija par autori.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Mārtiņš dīda kumeliņu, vara važu turēdams’’

10.11.-MĀRTIŅA diena.

Materiāli par Mārtiņdiena dienu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Pateica tauta ;Dzimtene. Un kļuva tauta Mūžīga.’’/O.Vācietis./

18.11.- LR proklamēšanas diena

Materiāli, literatūra par VALSTS svētku tradīcijām; folkloras materiāli.

 • Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Uz ežiņas galvu liku sargāt savu tēvu zemi’’/daina./

11.11.- Lāčplēša diena.

LITERATŪRA PAR VAROŅU PIEMIŅAS DIENU.

Visu mēnesi

Kupravas

b-ka

‘’Nōc, Jezu Kristu, Mesija!’’/29.11.- Adventa sākums./

Literatūra par adventa laiku.

Visu

mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Viens, divi, trīs, tu esi brīvs!’’/M.Rungulis/

Mīklu un spēļu grāmatu izstāde.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada oktobra  mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Rudens rutki, rācentiņi…’’

Literatūra par rudens bagātību izmantošanu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Dainu tēvu pieminot’’

31.10.folkloristam, publicistam Kr.Baronam-185/1835.-1923./

Materiāli, literatūra  par folkloras meistaru, viņa literāro devumu .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Dzejnieka devums’’02.10.dzejniekam J.Rokpelnim- 75

Autora darbu izstāde, literatūra par viņa dzīvi, daiļradi.

Kupravas b-ka

‘’…klīst mākoņi, atmirdz zvaigznes, tur mūžības vārti veras… ’’oktobris-veļu laiks

Materiāli, literatūra par veļu laiku-mirušo piemiņu; tematiskie, folkloras materiāli.

 • Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

Jaunākās literatūras izstādes.

VISU MĒNESI

Balvu CB

Seminārs.

27.10


Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada septembra mēnesim

IZSTĀDES
Vieta     Nosaukums    Īss apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    ‘’Zināt-tas ir ieguvums!’’01.09.- Zinību diena.    Dzeja, folklora.    Visu mēnesi
Kupravas b-ka    ‘’ Cilvēka diženums’’.09.dzejniekam, dramaturgam Rainim-155/1865.-1929./    Materiāli, literatūra  par prozas meistaru, viņa literāro devumu .
    Visu mēnesi
    ‘’ Arī sievietes ir detektīves!’’ 15.09.- rakstniecei A.Kristi-130/1890.-1976./    Autores darbu izstāde, literatūra par viņas dzīvi, daiļradi.    
Kupravas b-ka    ‘’Miķeli gaidīju kā savu brāli.’’29.09.- Miķeldiena.    Materiāli, literatūra par rudeni ; folkloras materiāli.
•    Bērniem, pusaudžiem.    Visu mēnesi
CITI PASĀKUMI
Vieta    Pasākuma nosaukums, apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    ‘’Dzejdari mūsdienās.’’ Par dzejniekiem ‘’draugos’’/DZEJAS DIENU IETVAROS/, materiāli no interneta dzīlēm, dzejas darbi.    
    atvaļinājums    07.-18.09.
 

Sakarā ar atvaļinājumu  no 07.09.-18.09./iesk./b-ka strādā pa otrdienām no 8.00-16.30

no 21.08.- jau strādājam kā ierasts!

Sakarā ar atvaļinājumu no 20.07.-20.08./iesk/ strādās pa otrdienām no 8.00-16.30

Bibliotēka strādās sestdien: 13.06. no 8.00-15.00

Slēgta būs:

20.06.-24.06./ieskaitot/

ĀRKĀRTĀS SITUĀCIJA TIEK PAGARINĀTA LĪDZ 9.JŪNIJAM!

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada jūnija  mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Mūsu mākoņi ir mūsu nākotne…’’/M.Čaklais./116.06.rakstniekam M.Čaklajam-80/1940.-2003./

Materiāli, literatūra  par dzejas, prozas meistaru, viņa literāro devumu .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

’’Daba- mums un nākotnei’’05.06.-vides diena

Materiāli par dabas daili, nozīmi dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti.

Kupravas b-ka

‘’’Sit, Jānīti, vara bungas!’’ 23.,24.06.-Jāņi.

Materiāli, literatūra par Jāņu tradīcijām; folkloras materiāli.

 • Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Būt atbildīgam, par to, ko esi pieradinājis!’’29.06.-rakstniekam A.de Sent-Ekziperī-120/1900.-1944./

Par rakstnieka dzīvi, daiļradi

Visu mēnesi

 

Noderīgi!

Apmeklē digitālo bibliotēku

Valsts e-pakalpojumi vienuviet ir pieejami www.latvija.lv sadaļā „ē!”, savukārt zemāk ir izcelti populārākie bibliotēku un kultūras e-pakalpojumi, kas publiski pieejami ikvienam interesentam:

LASĀMVIELA INTERNETĀ

 • gramatas.lndb.lv – izzini visu no klasikas līdz specifiskai nozaru literatūrai vairāk nekā 6000 grāmatās*
 • periodika.lv – izlasi, ko rakstīja 3000 avīzēs un žurnālos kaut pirms 100 gadiem*
 • news.lv – meklē mūsdienu nacionālo un reģionālo laikrakstu publikācijas*

KINO UN MŪZIKA BIBLIOTĒKĀ

 • filmas.lv – noskaties vairāk nekā 100 Latvijā tapušas filmas no „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” līdz studentu kino daiļradei*
 • audio.lndb.lvizzini Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekciju*

VĒSTURES BAGĀTĪBAS

 • letonika.lv – iepazīsti Latvijas mākslas vērtības kultūras kanonā*
 • zudusilatvija.lv – atklāj Latviju senos zīmējumos un fotogrāfijās
 • kartes.lndb.lv – izpēti vēsturiskās kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām
 • nmkk.lv – iegūsti informāciju par vairāk nekā 700 000 Latvijas muzejos esošajiem priekšmetiem*


empty placeholder

Decembrī

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns decembra mēnesim.

  

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Latviešu autorei’’

15.12.- rakstniecei E.Mārtužai-65

Par rakstnieces dzīvi, literāro darbību, izdotie iespieddarbi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ …RAKSTNIECI pieminot’’25.12.rakstnie

cei C.Dinerei-100/1909.-1996./

Par  autores darbiem, literāro darbību, arī darbiem bērniem.

 

Kupravas b-ka

‘’Miers iekš katras mājas, miers iekš katras sirds!’’24.12, 25.12.- Kristus dzimšanas svētki.

Par Ziemassvētku tēmu; garīga literatūra, atklātņu izstādes, tematiskie, folkloras materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām!’’

24.,25.12.-Ziemassvētki.

 

Materiāli, literatūra par svētku tēmu; folklora, apraksti.

·        bērniem

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Svētīga nakts drīz nāks…’’-zīmējumu izstāde par svētku tēmu.

decembris


empty placeholder

Izmaiņas darba laikā DECEMBRĪ:

23.12.-8.00-15.00

24.12.-26.12.- slēgta, svētki.

30.12.- 8.00-15.00

31.12.- slēgta.


empty placeholder

Decembrī

2019.g. 19.decembrī b-ka slēgta, seminārs


empty placeholder

2019.g.aprīlis-maijs.

BIBLIOTĒKA  STRĀDĀS:
 
Otrdien,30.04.: 8.00-15.30
Trešdien, 01.05.: slēgta; svētki
Pirmdien, 06.05.:slēgta; pārceltā svētku diena.


empty placeholder

2019.gada aprīlī.

Bibliotēka stādās:
Ceturtdiena, 18.04.-8.00-15.30

Piektdiena, 19.04- pirmdiena,22.04.-slēgta, svētki.

 Priecīgas Lieldienas!

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

2019. gada 17.aprīlī

Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7

Semināra dienā b-ka nestrādās!


empty placeholder

2019.GADA MARTS.

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

2019. gada 27. martā,

Balvu Centrālajā bibliotēkā.

ŠAJĀ DIENĀ b-ka būs slēgta!