Kupravas bibliotēka

Aktualitātes

empty placeholder

Meistardrbnīca

       

15. martā bibliotēkā notika tematiskānodarbība "apģērba otrā dzīve

paklājiņu izgatavošanas darbnīca.


 Izstāde

Izstāde

 Laipni aicināti uz  izstādi. Telefons saziņai-26386960


empty placeholder

Lustīgu līgošanu


empty placeholder

Delfi

"Delfi Abonements" saturs bibliotēkā ir pieejams bez maksas.


empty placeholder

Vasaras brīvlaiks ir sācies

    

Lasām grāmatas arī brīvlaikā.                 Krāsojam un zīmējam!

 


empty placeholder

Izmaiņas darba laikā

Saeima ārkārtas sēdē par godu Latvijas vīriešu hokeja izlases augstajam sasniegumam pasaules čempionātā lēmusi pirmdienu, 2023. gada 29. maiju, pasludināt par svētku dienu, Latvijas hokeja komandas 2023. gada Pasaules hokeja čempionāta bronzas medaļas ieguves dienu.

Bibliotēka slēgta.


empty placeholder

Sveču liešanas darbnīca

Sveču liešanas darbnīca

Februāris jau kopš seniem laikiem ir saukts par puteņu un sveču mēnesi. Šodien. 5. februārī plkst. 16.00 Kupravas bibliotēkā notika svečošanās nodarbības, kurās piedalījās prāvs pulciņš Kupravas iedzīvotāju.

Nodarbību vadītāja Zigrīda ļoti interesanti pastāstīja par sveču saderību ar horoskopa zīmēm, kā arī ticējumus un ar svecēm saistītus rituālus.

Ļoti patika izgatavot svecītes-ķeksiņu formas veidā un gatavot spalviņas.

Iepazināmies ar dažādām sveču liešanas metodēm. Lējām vaska sveces dažādās krāsās.

Bija ļoti interesantas un praktiskas nodarbības.

Liels, liels paldies Marutai Castrovai un LSK Balvu nodaļai par atbalstu pasākuma rīkošanā . Mīļš paldies Zigrīdai par jauko pasākumu.

Paldies visiem, kuri atnāca un piedalījās.

     

     

     

     

     


empty placeholder

Precizējums

Sveču liešanas darbnīca , sakarā ar neparedzamiem apstākļiem tiek pārcelta uz svētdienu,

5. februāri, plkst. 16.00

Atvainojos, par sagādātajām neērtībām


Sveču liešanas darbnīca

Sveču liešanas darbnīca


empty placeholder

2022.gads

 

 

Ej, Mārtiņ , nu uz Rīgu,

Nu mēs tevi pavadām;

Nāc atkal citu gadu,

Tad mēs tevi gaidīsim.

Sestdien, 12.novembrī,  Kupravas bibliotēkā bija sapulcējušies lieli un mazi uz Mārtiņdienas pasākumu.

Latvieši Mārtiņa dienu uzskata par rudens beigu un ziemas sākumu. Šī diena saistās arī veļu laika beigām. Tā kā no Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem dienas garums aizvien sarūk un visi darbi ir apdarīti, tad laiks tika īsināts, stāstot pasakas un minot mīklas.

Arī bibliotēkā sanākušie Mārtiņbērni  jautrā un mājīgā atmosfērā minēja mīklas par rudeni un Mārtiņdienas simbolu gaili. Laiku pavadījām jautrās spēlēs un rotaļās. Neizpalika arī  “Lauku sētas”  tradicionālais konkurss –pupiņu šķirošana.

Paldies visiem , kas atnāca un piedalījās!

 

                       
       

        

..............................................................................................................................................................................................................................

 

     ....no 13.06. bibliotēka slēgta, atvaļinājums............................................

23.06.,24.06.- Jāņi.                                                                                                                                            Lēni, lēni Jānīts brauca

No kalniņa lejiņā;

Saules meita vārtus vēra

Zvaigžņu cimdi rociņā.

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2022.gada jūnija mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītājs!’’05.06.-Vasarsvētki.

Materiāli par Vasarsvētkiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Mākslinieka jubilejā’’23.06.gra-fiķim G.Krollim-90

 • Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Līgo saule, līgo bite, līgo visa radībiņa! 23.06.,24.06- Jāņi.

Materiāli par Jāņiem.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Pasaki, ko tu lasi un es pateikšu, kas tu esi!’’/interesantākās grāmatas jauniešiem, bērniem, literatūras izstāde/

jūnijs-jūlijs.

8.maijs- Mātes diena


Tu esi kā jūra, kā liedags silts,
Caur tevi viss dvēseles guvums.
Tu esi atvars un drošais tilts,
Un dienu un rītausmu tuvums…

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2022.gada maija mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Uz mūžiem ar Tevi,Latvija…’’04.05- LR neatkarības atjaunošanas diena.

Materiāli  par tēmu .

Folklora, dzeja, apraksti, tematiskie materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’  …darbiņš man prieku deva, pilnu klēti labībiņas!’’01.05.- Darba svētki.

 • Par tēmu; darbs; dzeja, folkloras materiāli

Visu mēnesi

Kupravas

b-ka

‘’Dziesmiņu ‘’autors un ne tikai’’13.05.dzejniekam, publicistam J.Alunānam-190/1832.-1864./

 • Par autora dzīvi, literāro darbību.

visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Tu esi manim mīļāka par saulīti un baltu dienu…’’08.05.-Mātes diena.

Par tēmu literatūra, daiļdarbu izlase.

visu mēnesi

 

 

Nāk Lieldienas ar sengaidītu vēsti,

Uz debesīm kas skatienus liek celt,

Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt

Un pūpolkokos saules zeltu smelt.

/K.Apškrūma./

17.04.,18.04.- Kristus augšāmcelšanās svētki. Lieldienas.

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2022.gada aprīļa mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Pūpolu svētdiena-lielās ciešanu nedēļas sākums’’/10.04.- Pūpolu svētdiena./

Materiāli  par tēmu .

Folklora, dzeja, apraksti, garīgi materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’  Izcilo dzejnieci pieminot…’’ 12.04.dzejniecei K.Apškrūmai-85/1937.-2021./

 • Par autores dzeju

Visu mēnesi

Kupravas

b-ka

‘’Latviešu rakstnieces jubilejā’’23.04.rakstniecei I.Indrānei- 95

 • Par autores dzīvi, literāro darbību.

Kupravas b-ka

‘’ Lieldieniņas braukšus brauca…’’

Par tēmu literatūra, daiļdarbu izlase.

Kupravas b-ka

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

par Lieldienām. Attēlu, atklātņu, tematisko materiālu apkopojums.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2022.gada marta mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Latviešu dzejas pārstāvis’’

01.03.dzejniekam A.Skalbem-100/1922.-2002./

Materiāli par autori, viņas darbiem .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Sieviete-tas ir dižens vārds!’’08.03.-Starptautiskā sieviešu diena.

 •  tematiskie materiāli, folklora.

Visu mēne


empty placeholder

2021.gads.

   

 

 

 

 

Baltu sniegu un baltas domas,

Baltas dienas un baltu prieku-

Pārliecību tam, ko darāt,

Ticību tam, ko varat!

 

18.11.- LR PROKLAMĒŠANAS DIENA

Tēvzemes mīlestība.

Nobriest kā ziemāji zem sniega

Te priežu mūžīgi zaļais garnizons

Dzied vienu un to pašu dziesmu

Un tā nav šūpuļa dziesma vien

Kā to domājam mēs

Kas neapsniguši klaiņojam vējos

Bet ziemāji briest

tie ir krietnu roku iesēti un vēlāk

mēs brīnāmies kāpēc gan viņi

izaug zaļi asinīm piebarotajā zemē

Tēvzemes mīlestība

Karavīru augstā dziesma

 Ar lodi pielaulātie nešķiras nemūžam

Tēvzemes mīlestība

Nestundā vien tevi atcerēties

Būs par vēlu.

/P.Zirnītis./

 

ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻA.

No 15.11.- 21.11.2021.g. atzīmējam Ziemeļvalstu literatūras nedēļu.

Apkopojam izlasīto zviedru rakstnieces A.Lindgrēnas izlasīto darbu popularitāti:

No 10 bibliotēkā esošajām grāmatām lasītākās :

1.vieta:’’Pepija Garzeķe’’- lasīta 58 x

2.vieta :’Ronja- laupītāja meita’’-lasīta 45 x

3.vieta : ‘Meistardetektīvs Blumkvists’’- lasīta 25 x

Citas popularitātes secībā: ’’Rūķītis Nilss Karlsons’’/21/, ’’Meistardetektīva Blumkvista bīstamie piedzīvojumi’’/18/, ‘’Brāļi Lauvassirdis’’/10/, ''Mēs- Sālsvārnas salas vasarnieki'/10/,‘’Mēs- visi bērni no Trokšņu ciema’’/8/, ‘’Saulespļava’’/8/

 

           

Kā turpinām strādāt:

 

PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA BIBLIOTĒKĀS

Individuāli apmeklējumi

 • Pakalpojumu sniedzējiem bibliotēkās jābūt ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu. (Par darbiniekiem skat. 5.  punktu https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu). Darba vietā darbiniekiem ir jālieto sejas maskas.
 • Bibliotēkas reģistrētajiem lasītājiem nodrošina individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas darbinieka nav citu cilvēku.
 • Līdz ar to bibliotēkas nosaka, ka lietotāji bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu bibliotēkas apmeklējumu piesaka, kā arī  grāmatas iepriekš rezervē. Bibliotēka nosaka arī konkrētu apmeklējuma laiku  reģistrētiem lietotājiem bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikāta un lietotājiem ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Tas pats attiecas uz e-pakalpojumu izmantošanu pie datoriem. Pakalpojumu sniegšana dažādām reģistrēto lietotāju grupām un Bibliotēkas noteikumi (kārtība) par ierobežoto pakalpojumu sniegšanu ir rakstiski pieejami bibliotēkā, pie bibliotēkas ieejas, bibliotēkas un pašvaldības tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos.
 • Bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku individuāli apmeklē tikai tādas personas pavadībā, kurai ir vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikāts. Ja pavadošai personai nav minētā sertifikāta, tiek nodrošināta grāmatu apmaiņa.
 • Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
 • Klātienē iekštelpās  bibliotēka nodrošina vienai personai vismaz 15 m2 no publiski pieejamās telpas platības. Apmeklētāji lieto sejas maskas, ievēro pārējās drošības prasības.
 • *

 

Rudens nāk ar savu elpu, smaržu, ar gājputnu spārnu vēdām, ar tuvo klusumu un miera nojausmu dabā un cilvēkos. Tāpēc rudens svētkiem nav tā skaļuma un jautrības , kāda raksturīga citām gadskārtu svinībām. Tuvojas gada tumšākās dienas, klusais veļu laiks.

*

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2021.gada septembra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ …cik saullēktu cilvēks spēj izturēt…’’/Kn.Skujenieks./

05.09.dzejniekam Kn.Skujeniekam-85

Materiāli par autoru, viņa darbiem .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Brīvības dziesminieks’’22.09.dzejniekam A.Pumpuram-180/1841.-1902./

 • Par bērnu, jauniešu literatūru par vasaras tēmu, tematiskie materiāli, folklora.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Miķelim gaili kāvu….’’

29.09.- Miķeļdiena.

 • Par tēmu literatūra, folklora daiļdarbu izlase.

 

23.,24.06.- Jāņi.               

Jāņu nakts ir maģijas un brīnumu pilna. Paaudžu paaudzēm tautā klīst nostāsti par papardes ziedu, ko tikai retajam laimējies ieraudzīt. Daudzi gājuši meklēt šo papardes ziedu, kas zied sudraba, zelta vai dimanta ziediņiem, cerībā iegūt bagātību un laimi, izzināt pagātnes un nākotnes noslēpumus. Papardes ziedu sargā ļauni gari un zvēri, kas, ziedam plaukstot, kauc un biedē.

Kas iegūst papardes ziedu, tas ir laimīgs, jo tam piepildās viss, ko viņš vēlas.  

Papardes ziedam piedēvē brīnišķīgu spēku. Ja kādam laimējas to iegūt, tad tam piepildās viss, ko vēlas, var izzināt pagātnes noslēpumus, ja papardes ziedu ieliek apavos, tad var iet, kur vien vēlas, neviens to neredz un nedzird, papardes zieda iegūšanas paņēmieni ir dažādi.

Jāņu nakti jāiet uz papardēm un jāpaklāj zīda nēzdodziņš, papardes ziedot ziedus nobirdina nēzdodziņā, tas jāaizsien un jāpaglabā. Tad visu var zināt, kas notiek pasaulē.

9.maijs- Mātes diena

                                                                        

Bērz, liepa, kļava, ozol, stāviet klāt,

Pasakiet, kā māti, māti pasargāt!

Viņas vārds man plaukstās – trausls putnēns trīc.

Uzpūt elpu – nosals, sadegs, pazudīs.

Kur tu aizej, māmiņ, nevaru tev ceļā stāt,

Atļauj rokas tā kā debesis tev pāri klāt.

Zudīs saule, māja, maize mana,

Ja būs māte- visa tad būs gana.

Uzzied vītols, noriet meži, salnas puķes zied,

Mātes vērptā dzija cauri mūžam iet.

Tumša sāpju ēna pāri ceļam krīt,-

Kā man tevi sargāt, saki, māmulīt!/A.Rancāne./

K.Skalbe.

Pavasaris ir visu atmodinājis. Dabas vaigs ir atkal jauns. Pakalni ir brūni, pļavās viļņo palsa kūla. Dabai vēl nav spilgtu krāsu, bet katra diena liekas kā no jauna dāvināta. Līdz ar dabu pavasaris atjauno arī mūs.

Dārza darbiem!

    

    

 

Priecīgas Lieldienas!

  Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemties no saules gaismas staru vienu
Ielikt to sirdī, un izbaudīt visu dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida,
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauktu priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


2020.gads.

2020.gads.

Paziņojums.

Sakarā ar noteikto ārkārtas situāciju/vīrusa izplatību/,saskaņā ar valdības rīkojumu, no 2020.g.21.12.līdz 2021.g. 11.01., bibliotēkā -

Grāmatu, periodikas  nodošana, izņemšana nav atļauta, interneta apmeklējumi nav atļauti!

B-ka apmeklētājiem ir slēgta!

 

 

Gada nogalē, decembrī,

Kad b-ka nestrādās:

24.12.,25.12.,26.12.- svētki, slēgta,

27.12.-brīvdiena,31.12.- slēgta, svētki

01.01.- slēgta, svētki,

02.01.,03.01.-brīvdienas.

***

Priecīgus Ziemassvētkus, Laimīgu Jauno Gadu!

                                 

Svētīgus Ziemassvētkus!

Tad, kad nav sniega vai saules,

Meklēsim gaišumu sevī-

Jo uz šīs sirmās zemes

Vienīgi mēs to spējam...

Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā

vēl ilgi, ilgi,

cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs

mīlēt nevis ar vārdu,

bet sirdi.../M.Svīķe./

 

Valsts svētkiem!
Fragments no Lūgšanas par Latviju.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, sūti savu Garu par latviešu tautu, lai Viņš stiprina to ar savām dāvanām, lai latviešu tautā nekad neizdzistu cerības liesma. Nāc, Svētais Gars, apgaismo mūsu prātu, apgaismo visus tos kas ir atbildīgi par mūsu tautas likteni Latvijā, trimdā un pasaulē. Attīsti mūsos mīlestības garu, sargi mūs, lai naids nekad neņemtu virsroku, bet gan, lai mīlestībā mēs uzvarētu tos, kas mūs apkaro.  Dod mums mīlestības garu Latvijā un svešatnē, lai tas mūsos novērstu domstarpības, un lai vienotībā izpaustos mūsu darbs un cīņa visādos veidos par mūsu tautas tiesībām. Svētī latviešu ģimenes, lai tās būtu vienmēr, it visos dzīves pārbaudījumos vienotas, lai tās tiktu atvērtas kristīgām vērtībām un paliktu uzticīgas latviešu gara mantojumam.
/KBVnr.10/

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada decembra mēnesim

IZSTĀDES
Vieta     Nosaukums    Īss apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    ‘’…arī suņa sirdij ir savs sāpju mērs tāpat kā cilvēka sirdij’’/R.Ezera./2012.- rakstniecei R.Ezerai-90/1930.-2002./    Materiāli par autores dzīves gājumu, prozas darbiem.    Visu mēnesi
Kupravas b-ka    ‘’Saprast jaunieti…’’23.12.-rakstniecei Z.Ērglei-100/1920.-1998./    Materiāli, literatūra  par prozas meistaru, viņas literāro devumu .
    Visu mēnesi
Kupravas b-ka    ‘’Ziemassvētku zvaigzne lai mirdz iekš katras sirds!’’25.,26.12.- Ziemassvētki.    Materiāli par Ziemassvētku tēmu
•    Bērniem, pusaudžiem.    Visu mēnesi
CITI PASĀKUMI
Vieta    Pasākuma nosaukums, apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    Atklātņu izstādes.    Visu mēnesi.


 

- aktuāli šobrīd!

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada novembra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Sava laikmeta lieciniece’’08.11.-amerikāņu rakstniecei M. Mičelai-120/1900.-1949./

Materiāli par rakstnieces devumu literatūrā; romāni, informācija par autori.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Mārtiņš dīda kumeliņu, vara važu turēdams’’

10.11.-MĀRTIŅA diena.

Materiāli par Mārtiņdiena dienu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Pateica tauta ;Dzimtene. Un kļuva tauta Mūžīga.’’/O.Vācietis./

18.11.- LR proklamēšanas diena

Materiāli, literatūra par VALSTS svētku tradīcijām; folkloras materiāli.

 • Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Uz ežiņas galvu liku sargāt savu tēvu zemi’’/daina./

11.11.- Lāčplēša diena.

LITERATŪRA PAR VAROŅU PIEMIŅAS DIENU.

Visu mēnesi

Kupravas

b-ka

‘’Nōc, Jezu Kristu, Mesija!’’/29.11.- Adventa sākums./

Literatūra par adventa laiku.

Visu

mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Viens, divi, trīs, tu esi brīvs!’’/M.Rungulis/

Mīklu un spēļu grāmatu izstāde.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada oktobra  mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Rudens rutki, rācentiņi…’’

Literatūra par rudens bagātību izmantošanu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Dainu tēvu pieminot’’

31.10.folkloristam, publicistam Kr.Baronam-185/1835.-1923./

Materiāli, literatūra  par folkloras meistaru, viņa literāro devumu .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Dzejnieka devums’’02.10.dzejniekam J.Rokpelnim- 75

Autora darbu izstāde, literatūra par viņa dzīvi, daiļradi.

Kupravas b-ka

‘’…klīst mākoņi, atmirdz zvaigznes, tur mūžības vārti veras… ’’oktobris-veļu laiks

Materiāli, literatūra par veļu laiku-mirušo piemiņu; tematiskie, folkloras materiāli.

 • Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

Jaunākās literatūras izstādes.

VISU MĒNESI

Balvu CB

Seminārs.

27.10


Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada septembra mēnesim

IZSTĀDES
Vieta     Nosaukums    Īss apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    ‘’Zināt-tas ir ieguvums!’’01.09.- Zinību diena.    Dzeja, folklora.    Visu mēnesi
Kupravas b-ka    ‘’ Cilvēka diženums’’.09.dzejniekam, dramaturgam Rainim-155/1865.-1929./    Materiāli, literatūra  par prozas meistaru, viņa literāro devumu .
    Visu mēnesi
    ‘’ Arī sievietes ir detektīves!’’ 15.09.- rakstniecei A.Kristi-130/1890.-1976./    Autores darbu izstāde, literatūra par viņas dzīvi, daiļradi.    
Kupravas b-ka    ‘’Miķeli gaidīju kā savu brāli.’’29.09.- Miķeldiena.    Materiāli, literatūra par rudeni ; folkloras materiāli.
•    Bērniem, pusaudžiem.    Visu mēnesi
CITI PASĀKUMI
Vieta    Pasākuma nosaukums, apraksts    Laiks
Kupravas b-ka    ‘’Dzejdari mūsdienās.’’ Par dzejniekiem ‘’draugos’’/DZEJAS DIENU IETVAROS/, materiāli no interneta dzīlēm, dzejas darbi.    
    atvaļinājums    07.-18.09.
 

Sakarā ar atvaļinājumu  no 07.09.-18.09./iesk./b-ka strādā pa otrdienām no 8.00-16.30

no 21.08.- jau strādājam kā ierasts!

Sakarā ar atvaļinājumu no 20.07.-20.08./iesk/ strādās pa otrdienām no 8.00-16.30

Bibliotēka strādās sestdien: 13.06. no 8.00-15.00

Slēgta būs:

20.06.-24.06./ieskaitot/

ĀRKĀRTĀS SITUĀCIJA TIEK PAGARINĀTA LĪDZ 9.JŪNIJAM!

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2020.gada jūnija  mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Mūsu mākoņi ir mūsu nākotne…’’/M.Čaklais./116.06.rakstniekam M.Čaklajam-80/1940.-2003./

Materiāli, literatūra  par dzejas, prozas meistaru, viņa literāro devumu .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

’’Daba- mums un nākotnei’’05.06.-vides diena

Materiāli par dabas daili, nozīmi dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti.

Kupravas b-ka

‘’’Sit, Jānīti, vara bungas!’’ 23.,24.06.-Jāņi.

Materiāli, literatūra par Jāņu tradīcijām; folkloras materiāli.

 • Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Būt atbildīgam, par to, ko esi pieradinājis!’’29.06.-rakstniekam A.de Sent-Ekziperī-120/1900.-1944./

Par rakstnieka dzīvi, daiļradi

Visu mēnesi

 

Noderīgi!

Apmeklē digitālo bibliotēku

Valsts e-pakalpojumi vienuviet ir pieejami www.latvija.lv sadaļā „ē!”, savukārt zemāk ir izcelti populārākie bibliotēku un kultūras e-pakalpojumi, kas publiski pieejami ikvienam interesentam:

LASĀMVIELA INTERNETĀ

 • gramatas.lndb.lv – izzini visu no klasikas līdz specifiskai nozaru literatūrai vairāk nekā 6000 grāmatās*
 • periodika.lv – izlasi, ko rakstīja 3000 avīzēs un žurnālos kaut pirms 100 gadiem*
 • news.lv – meklē mūsdienu nacionālo un reģionālo laikrakstu publikācijas*

KINO UN MŪZIKA BIBLIOTĒKĀ

 • filmas.lv – noskaties vairāk nekā 100 Latvijā tapušas filmas no „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” līdz studentu kino daiļradei*
 • audio.lndb.lvizzini Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekciju*

VĒSTURES BAGĀTĪBAS

 • letonika.lv – iepazīsti Latvijas mākslas vērtības kultūras kanonā*
 • zudusilatvija.lv – atklāj Latviju senos zīmējumos un fotogrāfijās
 • kartes.lndb.lv – izpēti vēsturiskās kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām
 • nmkk.lv – iegūsti informāciju par vairāk nekā 700 000 Latvijas muzejos esošajiem priekšmetiem*


empty placeholder

Decembrī

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns decembra mēnesim.

  

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Latviešu autorei’’

15.12.- rakstniecei E.Mārtužai-65

Par rakstnieces dzīvi, literāro darbību, izdotie iespieddarbi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ …RAKSTNIECI pieminot’’25.12.rakstnie

cei C.Dinerei-100/1909.-1996./

Par  autores darbiem, literāro darbību, arī darbiem bērniem.

 

Kupravas b-ka

‘’Miers iekš katras mājas, miers iekš katras sirds!’’24.12, 25.12.- Kristus dzimšanas svētki.

Par Ziemassvētku tēmu; garīga literatūra, atklātņu izstādes, tematiskie, folkloras materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām!’’

24.,25.12.-Ziemassvētki.

 

Materiāli, literatūra par svētku tēmu; folklora, apraksti.

·        bērniem

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Svētīga nakts drīz nāks…’’-zīmējumu izstāde par svētku tēmu.

decembris


empty placeholder

Izmaiņas darba laikā DECEMBRĪ:

23.12.-8.00-15.00

24.12.-26.12.- slēgta, svētki.

30.12.- 8.00-15.00

31.12.- slēgta.


empty placeholder

Decembrī

2019.g. 19.decembrī b-ka slēgta, seminārs


empty placeholder

2019.g.aprīlis-maijs.

BIBLIOTĒKA  STRĀDĀS:
 
Otrdien,30.04.: 8.00-15.30
Trešdien, 01.05.: slēgta; svētki
Pirmdien, 06.05.:slēgta; pārceltā svētku diena.


empty placeholder

2019.gada aprīlī.

Bibliotēka stādās:
Ceturtdiena, 18.04.-8.00-15.30

Piektdiena, 19.04- pirmdiena,22.04.-slēgta, svētki.

 Priecīgas Lieldienas!

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

2019. gada 17.aprīlī

Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7

Semināra dienā b-ka nestrādās!


empty placeholder

2019.GADA MARTS.

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

2019. gada 27. martā,

Balvu Centrālajā bibliotēkā.

ŠAJĀ DIENĀ b-ka būs slēgta!