Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Mapes lasītavā

Mapes bibliotēkā:

   Novadpētniecības materiāli par Kupravas pagastu.

   Izglītības darbs.

   Ģimene un sadzīve. Sociālās problēmas.[vairākas mapes.]

   Pagasta pašvaldība. Tās darbība.

   Kultūras dzīve pagastā.

   Garīgā dzīve[vairākas mapes].

   Sporta dzīve.

   Mežniecība, tās vēsture.

   Kupravas drenu cauruļu rūpnīca[vairākas mapes].

   Albums par Kupravas Romas katoļu baznīcu un kapsētu.

   Novadnieks Francis Logins.

   Kupravas  bibliotēkas vēsture.

   Kupravas pagasta , tā apkārtnes vēsturiskie notikumi.

   kultūras dzīve,

   par priesteriem, kuri kalpojuši draudzē/vairākas mapes./

   etnogrāfiskais ansamblis,

   un citas.