Kupravas bibliotēka

Mapes lasītavā

Mapes bibliotēkā:

"Kupravas pagasts’’,

"Ģimene, sadzīves notikumi’’,

"Kultūras dzīve pagastā’’,

’’Priesteri’’,

"Kupravas katoļu draudzes garīgā dzīve’’,

‘’Garīgā dzīve’’,

‘’Kultūras dzīves notikumi. Bibliotēkas. Kupravas etnogrāfiskais ansamblis’’,

"Dzejdari’’,

"Izglītības darbs. Kupravas bibliotēkas vēsture.’’

"Kupravas DCR’’-2 mapes’’