Kupravas bibliotēka

IESKATS KUPRAVAS VĒSTURĒ.

  20.gs. pirmajā pusē Kuprava bija pazīstama kā maza mežu un purvu ieskauta dzelzceļa stacija pie Rīgas-Pitalovas dzelzceļa līnijas[izveidota 1916.g.]. Tā 1926.gadā bijusī Viļakas muižas zeme tika sadalīta apbūves gabalos. 1927.gadā jauno apmetni apstiprināja par ciemu. 1935.gadā tajā dzīvoja tikai 73 iedzīvotāji, bija 10 viensētas.

  1974.gadā Kuprava ieguva pilsētciemata nosaukumu, 1999.gadā-pagasta nosaukumu, pagastā jau dzīvoja 845 iedzīvotāji, privātmājās- 98 ģimenes, dzīvokļos -743 ģimenes.

Kupravas pagastā ir Āzīšu [Mālberga] ezers, upe Balupe, ved tranzītceļš ''Viļaka-Liepna-Alūksne'', dzelceļa līnija''Rīga-Pitalova''[slēgta], kādreiz darbojās arī dzelzsceļa stacija, kura dibināta 1904.gadā.

1925.gadā tika izveidota Kupravas kapsēta[saukta Agates vārdā].1928.gadā nodibinājās Kupravas Romas katoļu baznīca, kura darbojas arī pašlaik.

1899.gadā Kupravā tika nodibināta četrgadīgā skola, 1920.g. vēl cita, 1979.g. Kupravas pamatskola.

1953.g.15.novembrī dibināta Kupravas bibliotēka. Ambulance tika dibināta 1947.g, 1928.gadā-aptieka, tās darbojas arī pašlaik.1910.g. tika dibināts pasts.

No 1971.-1992.g.darbojā Kupravas drenu un cauruļu rūpnīca, kuras jauda bija 6,6 miljoni cauruļu, 6,5 milj.ķieģeļu.

30.gados izveidojās Kupravas mežniecība[ar 90.g. nedarbojas]. 40.gados tika izveidoti Brāļu kapi, kuri atrodas pagasta teritorijā.

1999.gadā pagastā darbojās individuālie uzņēmumi:''JAT'', MVVS'', JŪRA'', KALME UN CO'', ZOMBI'', Kupravas aptieka'', ''Aidars'', ''Trīs zaķīši'', tad darbojās SIA :''TĀRAVA'', ''LINDA'', ''TURĪBA'',''MEDIS'', ''Reta Wood Indrustries'', ''Z.S.Loks''.

Baznīcas vēsture

Kupravas Romas katoļu draudze./no b-kā esošajiem materiāliem/

Kupravas R.-katoļu draudze atrodas kādreizējā Abrenes apriņķī/Balvu raj./ uz ziemeļaustrumiem no Balviem, robežojas ar Viļakas, Liepnas, Sprogu un Balvu draudzi. Attālums līdz Viļakas baznīcai -15 km, Liepnas-12 km, Balvu-22 km, līdz Sproģu baznīcai-17  km.

Attālums līdz kaimiņdraudžu robežām ; līdz Viļakas dr. robežai-9 km, līdz Liepnas-6 km, Balvu- 7 km, Sproģu-5 km.

  Kupravas katoļu draudze dibināta 1925. g. NETĀLU no Kupravas stacijas/mežā/ draudzei piešķīra 15 ha zemes. Liepnas ceļa malā, pr.Broņislava Kivrāna vadībā 1928.g. uz augsta akmens pamata tika uzbūvēta māja .Koka ēka bija 18 m gara un 3 m augsts nams. Baznīcā ir koka grīda, ir elektrība, ne baznīca, ne sakristeja nav apkurināma.

Garām baznīcai iet vairākas autobusu līnijas, autobusu pietura atrodas 300 m no baznīcas, pasts-500 m, dzelzceļa stacija- 300 m.

Draudze. Tā dibināta 1925.g.Tā tika izveidota, atdalot no Balvu un Viļakas vairākas sādžas.

Pēc 1973.g. sniegtajām ziņām, Kupravas draudzē ietilpst apdzīvotas vietas, viensētas :  Ašusils, Dubudeksnis, Gailova, Irikova, Judini, Klāni, Krystacalms, Kulpene, Kuprova, Makšinova, Nastrova, Repšova, Strauti, Makšinovas Strauti, Vackuprova.

1935.g. draudzē bija 1500 draudzes locekļu, 1994.g.- praktizējošo katoļu skaits-300.

1968.g. parastā svētdienā piedalījās 60 dievlūdzēju, lielākos svētkos-170, gadā-3400 dievgaldnieku.

1994.g. gadā bija tikai 320 dievgaldnieku, jo prāvests nedzīvo uz vietas, bet apkalpot draudzi brauc no Viļakas.sta viennavas celtne. Ēkas kreisajā pusē bija trīsistabu dzīvoklis ar virtuvi, bet labajā-lūgšanu

Draudzes locekļi ir latvieši, sv. Mise notiek 1. un 3.mēneša svētdienā plkst. 14.3- latgaliski.

90.gados prāvests Kupravas vidusskolā reizi nedēļā pasniedz ticības mācību- 1.grupā ir 15-2-, , otrajā- 5-10 skolēnu. Kupravas v-skolā mācās 140 skolēnu, 66 latviešu, 74- krievu valodā.

Kupravas draudzē īpaši svētki ir sv. Ignata diena.

Draudzē ir viena- Kupravas- kapsēta, kas darbojas apmēram no 1920.gada. tā atrodas 300 m no baznīcas. Kapusvētki notiek ik gadu, piedalās apmēram 300-400 cilvēku.