Kupravas bibliotēka

Daži skaitļi

Bibliotēka 2021.gadā:

Lietotāji :  60 / 10/

Apmeklētāji:  1038  /135/

Izsniegums:  3276 /310/

Virtuālie/mājas lapa/:     786 /1290/

Bibliotēka 2020.gadā:

Lietotāji :  65 / 10/

Apmeklētāji:  1775 / 288/

Izsniegums:   4841/ 478/

Virtuālie, mājas lapa/:  708

 

Bibliotēka 2019.gadā:

Lietotāji : 74/12/

Apmeklētāji: 1606/134/

Izsniegums: 4003/556/

virtuālie: 1050

Bibliotēka 2018.gadā:

Lietotāji :   86 / 14/

Apmeklētāji:   2111 /495/

Izsniegums:   4082 /523/

Virtuālie/mājas lapa/:2159

Kuprava atrodas 23 km no Balviem, 15 km no Viļakas. 1967.gadā te dzīvoja tikai 236 iedzīvotāji, darbojās kokzāģētava, četri veikali, ambulance, sakaru nodaļa, skola.1960.gadā celtā skola bija astoņgadīga-132 skolēni, tad 1979.gadā tika uzcelta jauna skola-ap 300 skolēniem, tad 1993.gadā-tajā mācījās 150 skolēni, jo iedzīvotāji izbrauca no pagasta. 1967.gadā Kupravā darbojās klubs, ir ziņas, ka 1967.gadā ciemata bibliotēkā grāmatu fonds bija 5 400 vienības, tad 1991.gadā-ap 18 000 grāmatu. Ciema klubs un bibliotēka atradās vienā ēkā, kopš 1963.gada, klubs no 1945.gada. Grāmatu fonds bibliotēkā:

1961g.-3 815-izsniegums- 5077

1964.g- 4 800-izsniegums- 5 360

1992.g-18 087-izsniegums- 15 000

Kupravas pagasta bibliotēka dibināta 1953.gada 15.novembrī. Ir ziņas, ka bibliotēkā strādājuši: M.Ābola, M.Pimanova, Logina, Anna Logina, Grigorjevs, V.Muldiņa[Garoza], J.Annuškāne, T.Ļašok, A.Zača[Aleksāne],A.Ozoliņa[Poluboršča],Iveta Pleša[Rāte],Natālija Guseva, no 1987.gada Edita Viļuma.

 No 1980. - 1987.gadam bibliotēkā strādāja Iveta Pleša, kad viņa 1987.gada jūnijā uzaicināja strādāt mani, te sāku strādāt es-Edita Viļuma, kur strādāju arī šobrīd.

No 1980.-1993.gadam bibliotēka atradās 1938.gadā celtā vecā , ar malku kurināmā ēkā, kurā agrāk atradās medpunkts. Tad 1993.gada maijā bibliotēka pārcēlās uz bijušajām bērnudārza telpām, kur atrodas arī tagad. Tuvākās bibliotēkas bija Kupravas pamatskolas bibliotēka, Vīksnas pagasta bibliotēka-12 km, Viļakas novada bibliotēka- 15km.

Iepriekšējie dati   ir līdz 1993.gadam.

Savukārt lasītāju skaits 1987.gadā-ap 400

1993.gadā –ap 300

1987.gadā lasītāji varēja lasīt 50 laikrakstu un žurnālu, savukārt 1993.gadā tikai 10.

1993.gadā  skolā mācījās 165 skolēni, no kuriem bija b-ka slasītāji 132, 1993.gadā b-kā ir 446 lasītāji.1994.gadā b-kas fonds sastāda 16 000, no tā 8 000 ir daiļliteratūra.

Tagad ziņas no 1993.-1999.gadam

1993.gadā b-ka pārceļas uz  citām telpām, kuras ''prasās'' pēc remonta,  TAGAD par b-kas skaitļiem:

1999.gads-b-kas fonds-15 160

Lasītāji- 333

Apmeklētāji - 5606

Izsniegums- 22 382

Tā kā pagasta iedzīvotāju skaits krasi saruka –no 1500 uz 826, arī darba rādītāji kritās. 1999.gadā pagastā dzīvoja bērni no 0-15 gadiem -156, skolēni , kuri dzīvoja pagastā-152, dzīvokļu mājā 743 ģimenes, 98 ģimenes-viensētās, 50 invalīdi., 94 bezdarbnieki.

2000.gadā b-kā ir 260 lasītāji, skolā mācījās 90 skolēni,  šie bija tie gadi, kuru laikā tiku vedusi grāmatas no rajona b-kas fondiem,1998.gadā-220, 2000.gadā- 145, šajos, pēdējos gados, kuros strādāju arī ,vismaz 100 grāmatas gadā, kuras mūsu lasītāji aktīvi izmantoja .tas notika sakarā ar mazo finansējumu grāmatām, kad lasītāju bija daudz, bet iegādāties grāmatu par ko, nebija...

No skolēnu darbiem: