Kupravas bibliotēka

Rūpnīca

Kupravas DCR
No laikraksta ‘’Vaduguns’’, materiāliem no tematiskajām mapēm.

Kupravas DCR rūpnīcas pirmsākumi.

Visā republikā Kupravas vārdu zināja tādēļ, ka Kupravā tika būvēts milzīgs rūpniecības komplekss, kurš bija izsludināts par Vissavienības celtni.

Kad ģeologi atzina Kupravas mālu par derīgu, 1968.gadā 13.septembrī rūpnīcas celtniecībā tika ielikts pirmais kubikmetrs betona.

1971.gada decembrī atskan drenu cauruļu ceha pirmais darba signāls. Top keramzīta cehs, rūpnīca izvēršas plašumā. Aug ciems. Paceļas pirmie piecstāvu nami. Rūpnīca strādā, strādnieki sabrauc no visas Padomju Savienības.  Tai laikā rūpnīcu vadīja S.Sviridovs, Ē,Bricis, A.Brice un citi.

1984.gads.Kupravas DCR kolektīva saistībās 1984.gadam īpaša vieta ierādīta darba ražīguma kāpināšanai, materiālu un izejvielu taupīgas izlietošanas un darba disciplīnas nostiprināšanas jautājumiem.  Paredzēts ieekonomēt 19 tonnu dīzeļdegvielas, 11,3 tonnas benzīna, 360 t mazuta, 110 000 kilovatstundu elektroenerģijas, 1,6 t velmējuma, 10 t cementa, citus materiālus.

Virs plāna saražot 500 000 nosacītā diametra drenu caurulīšu. Panākt nosacīto ekonomiju 30 000 rbļ. apmērā.

1984.g. paredzēts apgūt  klinkera ķieģeļu ražošanu, kā arī 150 milimetru diametra drenu caurulīšu un apdares ķieģeļu ražošanu. Par strādājošo kvalifikācijas celšanu rūpējoties, apdedzinātāji un iestādītāji apgūs pieredzi rūpnīcā ‘’Azeri’’, arī maiņu meistari./ no laikraksta ‘’Vaduguns’’, 1984.g./

Vēl 1984.gads. -1986.g.Kupravas DCR rūpnīca. Realizējam plānoto produkciju par 770 000rbļ. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu sasniegts kāpinājums par 202 000 rbļ. Preču produkcijas plānu neizdevās izpildīt. 777 000rbļ. vietā -711 000.

1985.g. šis rādītājs bija vēl zemāks-525 000rbļ. drenu cauruļu plānoto 2500 nosacīto kilometru vietā-2306. Neveicās arī ar plāna izpildi keramzīta šķembu cehā.

/no laikraksta ‘’Vaduguns.’’/

‘’Kāds iesaiņojums māla pikai’’

No ‘’Vaduguns’’ 1989.g.24.10./saīsināti/ pirmā kopīgā rūpnīcas peļņa-10tūksoši rubļu. Cehs spēj saražot 20 MILJONUS ĶIEĢEĻU/ tagad plāns ir 5 milj./,kas dotu rūpnīcai 800 000 rbļ. peļņas .Caurules vajadzīgas mediatoriem, taču kolektīvam nepieciešama ieinteresētība.

Direktors uzskata- algas strādniekiem kļuvušas stabilākas.  Drenāžās cauruļu cehā nepārtraukti notiek rekonstrukcija, taču darbs turpināsies vēl vismaz trīs gadus. Šī gada laikā iekārtota  jauna krāsns, žāvēšanas bloks. Automatizēta ķieģeļu nolikšana. Kādreiz, lai strādnieks varētu nopelnīt 300 rbļ, viņam ar rokām bija jāpārcilā 22 tonnas saražotās produkcijas. Tagad, pateicoties sadarbībai ar Līvānu būvmateriālu ražošanas kombināta konstruktoru, cerams, rūpnīcā aizvien vairāk ieviesīsies automātika.

Uzstādīt sāktas divas krāsnis ķieģeļiem, lai  nesamazinot cauruļu ražošanu, varētu tikt pie 17 miljoniem ķieģeļu.

Vēl joprojām produkcijas šķirošana notiek ar rokām, lai gan būtu jābūt tā, lai pēc gada vairs roku darba nebūtu. 17 g. nav remontēts jums. Cehā ierīko apkuri.

Gadā rūpnīca saražo 150  tūkstošus kubikmetru keramzīta, taču ceham nepieciešama rekonstrukcija. Iekārtas ir nolietojušās, reizē vajag uzstādīt vēl divas krāsnis, jaunu līniju , kuras būvniecībai nepieciešami 9 miljoni rubļu. Tad reizē jāpaplašina arī karjeru saimniecība, viss, kas saistīts ar keramzīta ražošanu.

 Tiek ražoti keramzīta betona bloki, to ražošana gan izmaksā dārgi.