Kupravas bibliotēka

Prese

Abonētie preses izdevumi Kupravas bibliotēkā 2024. gadam. 

 • "Ievas Padomu Avīze"
 • "Ieva"
 • "Ievas Stāsti"
 • "Ievas Veselība"
 • "Pavards"
 • "Leģendas"
 • "Nezināmā Kara Vēsture"
 • "Nezināmā Vēsture"
 • "Vaduguns"
 • "Latvijas Noklusētā pagātne"
 • "Latvijas Leģendas"
 • "Kas Jauns"
 • "Ir" -dāvinājums
 • "Balvu Novada Ziņas"

 

 

 

Laikraksti un žurnāli 2023. gadam

"Vaduguns"

"Ievas stāsti"

"Ievas veselība"

"Nezināmā Vēsture"

"Latvijas leģendas"

"Kas Jauns"

"Pavards"

 "Ir"

"Balvu novada ziņas"

 

2022.gadam  pasūtīti:

„Ievas Stāsti’’

„Ievas Veselība’’

„Vaduguns’’

„7 Supersekretov’’

„Vakara Romāns’’/PASŪTĪS KĀ GRĀMATU/

„Kas Jauns’'.

2021.g.janvārim- augustam.

B-kā ir pasūtīti 6 periodiskie izdevumi, : „Ievas Stāsti’’, „Ievas Veselība’’, „Vaduguns’’, „ 7 Supersekretov’’, „Vakara Romāns’’, „ Kas Jauns’’, arī  5 dāvinājumi: ”Rīgas Laiks’’, „Vides Vēstis’’, '‘Putnu Pasaule’’, "Sports’’, " Ir’’.

2020.gada.1.cet , 2.cet.; 3.cet., 4.cet. tika pasūtīti:

''Kas Jauns'', ''Ievas Stāsti'', ''Ievas Veselība'', ''Vaduguns'', Semj Supersekretov'', ''Vakara Romāns''.

Dāvinājumā : ''Rīgas Laiks'', ''Putni Dabā'', ''Vides Vēstis''/atsevišķi numuri/, ''Ir'', ''Sports'', citi.

 

LAIKRAKSTI UN ŽURNĀLI bibliotēkā 2019.GADAM:
 
„ Ievas Stāsti’’
„ Ievas Veselība’’
‘’Ieva’’
„Vaduguns’’
„ 100 Labi Padomi’’
 „Vakara Romāns’’
„Семь Суперсекретов’’

Dāvinājumā: ‘’Vides Vēstis’’, ’’Putni dabā’’, ‘’Sports’’, ‘’Kas Jauns’’/laikraksts/