Balvu novada Kupravas bibliotēka
 

Prese

2021.g.janvārim- augustam.

B-kā ir pasūtīti 6 periodiskie izdevumi, : „Ievas Stāsti’’, „Ievas Veselība’’, „Vaduguns’’, „ 7 Supersekretov’’, „Vakara Romāns’’, „ Kas Jauns’’, arī  5 dāvinājumi: ”Rīgas Laiks’’, „Vides Vēstis’’, '‘Putnu Pasaule’’, "Sports’’, " Ir’’.

2020.gada.1.cet , 2.cet.; 3.cet., 4.cet. tika pasūtīti:

''Kas Jauns'', ''Ievas Stāsti'', ''Ievas Veselība'', ''Vaduguns'', Semj Supersekretov'', ''Vakara Romāns''.

Dāvinājumā : ''Rīgas Laiks'', ''Putni Dabā'', ''Vides Vēstis''/atsevišķi numuri/, ''Ir'', ''Sports'', citi.

 

LAIKRAKSTI UN ŽURNĀLI bibliotēkā 2019.GADAM:
 
„ Ievas Stāsti’’
„ Ievas Veselība’’
‘’Ieva’’
„Vaduguns’’
„ 100 Labi Padomi’’
 „Vakara Romāns’’
„Семь Суперсекретов’’

Dāvinājumā: ‘’Vides Vēstis’’, ’’Putni dabā’’, ‘’Sports’’, ‘’Kas Jauns’’/laikraksts/