Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Prese

LAIKRAKSTI UN ŽURNĀLI bibliotēkā 2019.GADAM:
 
„ Ievas Stāsti’’
„ Ievas Veselība’’
‘’Ieva’’
„Vaduguns’’
„ 100 Labi Padomi’’
 „Vakara Romāns’’
„Семь Суперсекретов’’

Dāvinājumā: ‘’Vides Vēstis’’, ’’Putni dabā’’, ‘’Sports’’, ‘’Kas Jauns’’/laikraksts/