Kupravas bibliotēka

Kontakti

Bibliotēkas adrese: Balvu novads, Kupravas pagasts,

Rūpnīcas 3, LV -4582

e-pasta adrese: kupravabiblioteka(at)balvi(dot)lv  

Mājas lapas adrese:

http://bibliotekas.lv/kuprava/pages/par-biblioteku/kontakti.php

Reģistrācijas numurs : 90009115618

Kontakttālrunis : 64521706 /pagasta/, mobīlais tālrunis-  26386960

par Balvu novada, domes aktualitātēm:  http://balvi.lv/

Bibliotēkas vadītāja: Iveta Medniece

Abonētās datu bāzes bibliotēkā:

Abonētās datu bāzes/bezmaksas, lietotāju izmantošanai!/Letonika.lv un news.lv

saite

saite

Noderīgas adreses:

LNB → Resursi → Tiešsaistes abonētās datubāzes → sadaļā  Ārzemju datu bāzes:

https://www.lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes

Datubāzi  var apskatīt , nospiežot uz tās nosaukuma, apmeklējot iepriekš norādīto adresi, aprakstā var izlasīt par konkrēto datubāzi. Datubāzes izmantošanai nepieciešama piereģistrēšanās.

Katrai datubāzei ir apraksts, kas tā ir un kas tur atrodams.

Datubāzu izmantošana ārpus bibliotēkas telpām:

https://www.lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-datubazes/datubazu-izmantosana-arpus-lnb-telpam

aizpildi iesniegumu, nosūti, saņem paroles, reģistrējies un lieto!

LNB →Resursi →Nozaru ceļvedis→ Tieslietas, juridiskās zinātnes:

LNB →Resursi →Digitālā bibliotēka →Periodika:

https://itiesibas.lv/

https://ifinanses.lv/

https://juristavards.lv/     sadaļā Kiosks- visu gadu žurnāli ieskenēti; var apskatīt to saturu.

https://likumi.lv/ta/tema  sadaļa Tēmas atrodamas dažādu tiesību aktu tēmas.

https://manas.tiesas.lv/eTiesas/- paritinot lapu uz leju, norādīti Partneri, ar kursoru nospiežot uz nosaukuma var tikt konkrētajā interneta vietnē.

Citas adreses:

www.diva.lv/video, audio ieraksti/

www.garamantas.lv   / Folkloras krātuves digitālais arhīvs/

www.redzidzirdilatviju.lv  /LN arhīva dokumenti/

www.muzeji.lv  /par muzejiem Latvijā/, jaunizveidotā: http://eMuzejs.lnvm.lv /jaunā digitālo reursu krātuve/

www.muzejs.balvi.lv /par Balvu Novada muzeju /

www.latvija.lv  /e-pakalpojumi/