Tikaiņu bibliotēka
 

Norises

Janvāris. 

Izstādes.

Latviešu rakstniecei Annai Saksei- 115 ( 1905-1981)

Februāris. 

Izstādes

Latviešu rakstniekam Jēkabam Janševskim- 155( 1895-1920)

21.02.20. ,, Starp tevi un mani ir Valoda"

               Dzimtās valodas diena. 

     Marts. 

Izstādes

06.03.20. Izcilajai latviešu aktrisei Lidijai Freimanei-100 ( 1920-1992)

16.03.20. Dzejniecei Aspazijai-115 (1865-1943)

27.03.20. ,, Teātris kā dzīve - dzīve kā teātris" 

                 Starptautiskā teātra diena. 

Sanāksme. 10.03.20. plkst 10.00 bibliotēkā notiks publiskās apspriešanas sanāksme par

                   Rugāju novada attīstības programmu 2020.- 2026.gadam.       

Aprīlis.

Izstādes

23.04.20. Pasaules grāmatu un autortiesību diena.

              Lasītāju pieprasītāko grāmatu apskats.

Maijs.

Izstādes.

04.05.20. Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena (1990).

09.05.20. ,, Neviena valoda nespēj izteikt to spēku, skaistumu un varonību,

                 kas piemīt mātes mīlestībai". ( E.H.Čepins).

15. 05. 20. Rakstniekam Jānim Sārtam - 115 ( 1905-1980)

18.05.20. Tautā mīlētam pāvestam Jāni Pāvilam -100 ( 1910- 2005)