Tikaiņu bibliotēka
 

Norises

Janvāris. 

Izstādes.

Latviešu rakstniecei Annai Saksei- 115 ( 1905-1981)

Februāris. 

Izstādes

Latviešu rakstniekam Jēkabam Janševskim- 155( 1895-1920)

21.02.20. ,, Starp tevi un mani ir Valoda"

               Dzimtās valodas diena. 

     Marts. 

Izstādes

06.03.20. Izcilajai latviešu aktrisei Lidijai Freimanei-100 ( 1920-1992)

16.03.20. Dzejniecei Aspazijai-115 (1865-1943)

27.03.20. ,, Teātris kā dzīve - dzīve kā teātris" 

                 Starptautiskā teātra diena. 

Sanāksme. 10.03.20. plkst 10.00 bibliotēkā notiks publiskās apspriešanas sanāksme par

                   Rugāju novada attīstības programmu 2020.- 2026.gadam.       

Aprīlis.

Izstādes

23.04.20. Pasaules grāmatu un autortiesību diena.

              Lasītāju pieprasītāko grāmatu apskats.

Maijs.

Izstādes.

04.05.20. Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena (1990).

09.05.20. ,, Neviena valoda nespēj izteikt to spēku, skaistumu un varonību,

                 kas piemīt mātes mīlestībai". ( E.H.Čepins).

15. 05. 20. Rakstniekam Jānim Sārtam - 115 ( 1905-1980)

18.05.20. Tautā mīlētam pāvestam Jāni Pāvilam -100 ( 1910- 2005)

      Jūnijs.  

Izstādes.

08.06.20. Latviešu dzejniecei Paulīnai Bārdai -130

14.06.20. ,, Es pārnākšu , kad upe lēnām aizsals, 

                vai varbūt arī tad, kad puteņos jau sniegs, 

                es pārkāpšu pār visiem asiem žogiem,

               es pārnākšu , vienalga, kad tas būs.''( M. Stradiņa)

            Komunistiskās genocīdu upuru piemiņas diena. 

29.06.20. ,, Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm redzams.''

            Franču rakstniekam Antuānam de Sent - Ekziperī-120 ( 1900-1944)

Jūlijs

Literatūras izstāde:

1. “…slavas un panākumu bijis pārpārēm. Un skatītāju mīlestības — tāpat”

Latviešu aktierim Ģirtam Jakovļevam – 80. jubileja

Augusts

Literatūras izstāde:

1.Aleksandrs Grīns un viņa vēsturiskie romāni

Septembris

Literatūras izstāde:

1.Dzeja rudens vakariem

“Es eju pa Latvijas ceļiem

Un brīnos, ka dvēsele dzied”

/Rita Cvetkova/

2.Kriminālliteratūras karalienei Agatai Kristi- 130

Oktobris

Literatūras izstāde:

1.Komponistam Emīlam Dārziņam – 145

2.Dainu Tēvam Krišjānim Baronam - 185

Novembris

Psalmu dziedājumi mirušo piemiņai

Literatūras izstāde:

“Par to es padomāšu rīt…”

Amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai 120

Decembris

Literatūras izstāde:

Latviešu rakstniecei Regīnai Ezerai – 90

Tematiska izstāde:

Ziemassvētku apsveikumi agrāk un tagad