Tikaiņu bibliotēka

Kontakti

Bibliotēkas vadītāja: Inese Kočāne

Bibliotēkas adrese :

"Tikaiņi"

Rugāju pagasts, Balvu novads LV-4570

Tālrunis: 25623664; 26482809

E-pasts: tikainibiblioteka(at)balvi(dot)lv