Tikaiņu bibliotēka

Ieskats vēsturē

Rugāju novada Tikaiņu bibliotēka  

Rugāju ciema padomes 2. bibliotēka dibināta 1969. gada septembrī Rugāju ciema padomes Ždanova v.n. kolhozā. Bibliotēka atradās kolhoza centrā "Tikaiņos," kluba ēkā vienā nelielā telpā. Pēc tam tā tika pārvietota uz tā saucamo „Kalna kantora” ēku (nodegusi), kur bija izvietota 3 telpās.  Vēlākos gados Ždanova kolhozs tika pārdēvēts par kolhozu "Ezeri", bet bibliotēka tāpat bija Rugāju ciema padomes 2. bibliotēka. Savā pastāvēšanas laikā tā trīs reizes mainījusi savu atrašanās vietu. 1989. gadā bibliotēka tiek pārvietota uz jaunuzcelto ēku 1 km attālumā no Tikaiņu ciema centra. Šajā ēkā darbojās kolhoza ēdnīca un medpunkts, bet 1991. gadā tiek atvērta Upmalas sākumskola, kura darbojas līdz 2004. gada pavasarim. Līdz ar Upmalas sākumskolas slēgšanu bibliotēku pārceļ atpakaļ uz Tikaiņu ciema centru 2005. gada nogalē un šobrīd tā atrodas līvānu tipa mājā.

Bibliotēkai ir pietiekoši plašas un gaišas telpas. Otrajā stāvā atrodas abonements un bērnu literatūras krājums. Ēkas 1. stāvā atrodas lasītava un interneta pieejas punkts un, izveidota arī bērnu rotaļu istaba. 2009. gadā izveidojas Rugāju novads, un bibliotēkai tiek mainīts nosaukums – Rugāju novada Tikaiņu bibliotēka.
 
Bibliotēkas darbinieki:

No 1969. gada līdz 1976. gadam - Skaidrīte Šubeniece
No 1976. gada 15. 04 līdz 1976. gada 1.07.- Anita Magina
No 1976. gada līdz 1978.gadam - Taņa Ločmele (Puste)
No 1978. gada līdz 1984. gadam - Elga Šmidre (Sīle)
No 1984. līdz 1988. gadam - Dzintra Zelča
No 1988. gada – Inese Kočāne