Tikaiņu bibliotēka
 

Pakalpojumi

  

 PAKALPOJUMI 

 • Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem: dažādu nozaru uzziņu literatūra, daiļliteratūra, bērnu literatūra;
 • Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām;
 • SBA pakalpojumi (Starpbibliotēku abonements (SBA) ir iespēja ikvienam lasītājam savā tuvākajā bibliotēkā pasūtīt un lasīt iespieddarbus no jebkuras citas bibliotēkas);
 • Grāmatu rezervēšana pēc lietotāju pieprasījuma;
 • Bezmaksas datoru izmantošana (3 datori ar interneta pieslēgumu), iespēja izmantot interneta resursus, bezvadu internets WiFi (arī ēkas tuvumā);
 • Konsultēšana par informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos;
 • Skenēšanas un izdrukas pakalpojumi;
 • Novadpētniecības materiālu mapes un grāmatas;
 • Bibliogrāfiskas uzziņas;
 • Dažādas tematikas izstādes;
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana.

ABONĒTĀS DATUBĀZES

www.letonika.lv

Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

lursoft.lv

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

Noderīgas saites:

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties  latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas. SKATĪTIES > BIBLIOTĒKĀS ir iespēja iepazīt Latvijas filmu izlasi un varbūt pat atklāt sev līdz šim nezināmo un grūti pieejamo Latvijas kino – ja Tavā pilsētā, ciemā vai miestā kinoteātra jau sen nav vai arī nekad nav bijis, nu vairs nav jābēdā, jo filmas ir atnākušas uz bibliotēku.