Vīksnas bibliotēka

Par bibliotēku

Laika ziņas Balvos

Jaunumi Balvu novada domē

Ziemeļlatgales laikrakstā "Vaduguns"

Balvu Centrālajā bibliotēkā

Jaunākās grāmatas bibliotēkā

Bibliotēka kopš 2009.g. 1.septembra ir Balvu centrālās bibliotēkas filiāle, atrodas Vīksnas ciema centrā, vienā no bērnudārza korpusiem, ar atsevišķu ieeju no trīsstāvu dzīvojamo māju puses.

Bibliotēkā lietotājiem pieejami 6 datori, multifunkcionālā iekārta (printeris, skeneris, kopētājs), melnbaltais un krāsu printeris, 2 videokameras pie datoriem.

Ir bezmaksas un bezvadu internets, kas dod iespēju vajadzīgo informāciju meklēt:

    Balvu centrālās bibliotēkas elektroniskajā katalogā (informācija par Balvu reģiona bibliotēku krājumiem),
    Valsts nozīmes kopkatalogā (11 lielāko Latvijas bibliotēku kopkatalogā),
    Analītikas datu bāzē (bibliogrāfija),
    Letonika.lv
    Lursoft laikrakstu bibliotēkā
     

Jaunas datorprasmes var apgūt e-kursos:

    "Mans draugs dators"
    "Kā strādāt ar datoru un internetu".
    "Mācies pats!"

Bibliotēkā ir iespēja tiešsaistē skatīties latviešu filmas.

Vīksnas pagasta bibliotēka ir attīstījusies, pateicoties veiksmīgai Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda sadarbībai kopīgā bibliotēku darbu atbalstošā projektā „Trešais tēva dēls” un Vīksnas pagasta pārvaldes atsaucībai. 2009.gada jūlijā bibliotēka ir kapitāli izremontēta. Ir daiļliteratūras krātuve, nozaru literatūras zona, bērnu stūrītis ar paklāju un galdiņu, novadpētniecības un jaunākās preses stūrīši ar galdiem lasīšanai uz vietas, moderna datortelpa, 2013.gadā iekārtots bērnu atpūtas stūrītis ar iespēju skatīties filmas.