Vīksnas bibliotēka

Balvu novada svētki

Balvu novada svētki Balvu parkā 2010.gada 21.augustā .

Vīksnas pagasta aktivitātes. /M.Melnes foto/