Vīksnas bibliotēka

Abonētie preses izdevumi 2024.gadā

empty placeholder

Abonētie preses izdevumi 2024.gadā.

Vīksnas bibliotēkā lasītājiem ir pieejami šādi 2024. gadam abonētie preses izdevumi:

  • Vaduguns
  • Praktiskais latvietis
  • Padoms rokā
  • IR
  • 100 labi padomi
  • Copes lietas
  • Ievas stāsti
  • Ievas veselība
  • Veselība
  • Patiesā dzīve

Vēl ir iespēja lasīt preses izdevumus, kas abonēti 2023.gadā, 2022.gadā, 2021.gadā, 2020.gadā.

Bibliotēkas apmeklētājiem bibliotēkā ir pieejama abonētā Lursoft laikrakstu datubāze News. Datubāzi iespējams izmantot bibliotēkas telpās.