Vīksnas bibliotēka

Sarma janvārī

Brīnišķīgā sarma 2010.gada janvārī Vīksnā. /M.Melnes foto/