Vīksnas bibliotēka

Miķeļdiena

Miķeļdiena Vīksnas bērnudārzā, 29.09.2010. /M.Melnes foto/