Vīksnas bibliotēka

Mātes diena

Mātes diena Vīksnas bērnudārzā 2010.g.10.maijā. /M.Melnes foto/