Vīksnas bibliotēka

4.maijs

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 20. gadadiena Vīksnā.

Koku stādīšana bērnu rotaļu laukumā 2010.dada 4.maijā. /M.Melnes foto/