Vīksnas bibliotēka

Prese

Pieejamie preses izdevumi bibliotēkā 2021.gadā

Avīzes

    Vaduguns

Žurnāli

    Ieva
    Ievas stāsti
    Lauku māja
    Ievas veselība
    Citādā pasaule
    Copes lietas
    Ir
    100 labi padomi
    Praktiskais latvietis

    Veselība

Tāpat bibliotēkā ir pieejami visi preses izdevumi, kas abonēti iepriekšējos četros gados, tas ir 2020., 2019., 2018. un 2017. gada preses izdevumi.

Bibliotēkā ir iespēja bezmaksas izmantot Lursoft laikrakstu datubāzi NEWS, kur var lasīt lielākos nacionālos un reģionālos laikrakstus.

Bibliotēkā var izmantot Letonikas datubāzi.

Visi mīļi gaidīti bibliotēkā izmantot piedāvātos periodiskos izdevumus un pieejamos pakalpojumus!