Vīksnas pagasta bibliotēka

Prese

Pieejamie preses izdevumi bibliotēkā 2020.gadā

Avīzes

    Vaduguns
    Balvu novada ziņas

Žurnāli

    Ieva
    Ievas stāsti
    Ievas māja
    Ievas veselība
    Citādā pasaule
    Copes lietas
    Ir
    Pērle
    Praktiskais latvietis
    Lauku avīzes tematiskā avīze
    Veselība

    A12- ceļš uz Latgali

    Medības

 

Bērniem un jauniešiem

    Avene
    Ilustrētā junioriem

Tāpat bibliotēkā ir pieejami visi preses izdevumi, kas abonēti iepriekšējos četros gados, tas ir 2019., 2018., 2017. un 2016. gada preses izdevumi.

Bibliotēkā ir iespēja bezmaksas izmantot Lursoft laikrakstu datubāzi NEWS, kur var lasīt lielākos nacionālos un reģionālos laikrakstus.

Bibliotēkā var izmantot Letonikas datubāzi.

Visi mīļi gaidīti bibliotēkā izmantot piedāvātos periodiskos izdevumus un pieejamos pakalpojumus!