Vīksnas bibliotēka

Mārtiņi

Mārtiņdiena

Mārtiņdienā bērnudārza vecākie audzēkņi skolotājas Janīnas vadībā ķekatu gājienā izstaigāja Vīksnas iestādes un veikalus, arī pagasta bibliotēku 10.11.10. /M.Melnes foto/

Ja Mārtiņa diena miglaina, tad ziema būs silta. (Latviešu tautas ticējums)

Kas skanēja, kas žvadzēja
Manā sētas pagalmā?
Tur sajāja Mārtiņbērni
Ar sudraba zobeniem.
(Latviešu tautas dziesma)

Visi saka, visi saka:
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!
(Latviešu tautas dziesma)