Vīksnas bibliotēka

Pieejamie preses izdevumi 2022.g.

empty placeholder

Preses izdevumi 2022. gadā

Vīksnas bibliotēkā pieejamie preses izdevumi. 2022.gadā

ŽURNĀLI:

 • Copes lietas
 • Citādā pasaule
 • Ieva
 • Ievas stāsti
 • Ievas veselība
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ir
 • Lauku māja
 • Padoms Rokā
 •  Praktiskais latvietis
 • 100 labi padomi
 • Veselība

AVĪZES:

 • Vaduguns
 • Balvu novada ziņas

Laikrakstus ir iespējams lasīt bibliotēkā uz vietas, kā arī izņemt lasīšanai mājās. Jaunākie laikraksti pieejami uz vienu dienu.

Bibliotēkā ir iespējams lasīt laikrakstus, kas ir abonēti 2021., 2020., 2019. un 2018. gadā.

Bibliotēkā ir iespēja ielūkoties arī citos laikrakstos, kas ir pieejami abonētajā LURSOFT laikrakstu datubāzē NEWS. Datubāzē ir iespēja lasīt gan jaunākos laikrakstus, gan ielūkoties vecākos laikrakstos un avīzēs.

Izmantojiet bibliotēkas piedāvātās iespējas!

APMEKLĒ BIBLIOTĒKU! ESI GAIDĪTS!