Vīksnas bibliotēka

2021

Maijs 2021

Maijs 2021

Literatūras izstādes MAIJĀ

  • Rakstniecei, tulkotājai Dagnijai Dreikai – 70
  • Dzejniecei Vizmai Belševicai – 90
  • Mātes dienai veltīta literatūras izstāde “Mana mīļa māmulīte!”