Vīksnas pagasta bibliotēka

Informācija COVID-19

Bibliotēkas lietošanas noteikumi ārkārtas situācijas periodā

PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS PERIODAM

NO 9.11 LĪDZ 6.12.

  • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs
  • Bibliotēkā var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus
  • Bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkas telpās drīkst uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm
  • Laikrakstus , žurnālus un grāmatas izsniedz tikai līdzņemšanai, lasīt uz vietas nav iespējams
  • Datorus var izmantot līdz 30 minūtēm, lietišķās informācijas ieguvei. Kopējais bibliotēkas apmeklējuma laiks nedrīkst pārsniegt 30 minūtes.
  • Bibliotēkas telpās vienlaicīgi drīkst atrasties 4 apmeklētāji, ievērojot 2 metru distanci
  • Iepriekšējai grāmatu rezervācijai lūgums izmantot Balvu reģiona bibliotēku kopkatalogu (autorizācias datus iespējams saņemt bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem), vai zvanīt 28333673, vai rakstīt uz e-pastu: viksnasbiblioteka @inbox.lv
  • No lietotājiem saņemtās grāmatas tiek novietotas karantīnā uz 72 stundām
  • Bibliotēkas reģistrētie lietotāji var pieteikties uz autorizācijas datu saņemšanu , lai lasītu grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā, www.3td.lv

IEVĒROT DISTANCI ! 2METRI

OBLIGĀTI LIETOT SEJAS MASKU VISĀ BIBLIOTĒKAS APMEKLĒJUMA LAIKĀ

PIRMS GRĀMATU IZVĒLES UN DATORU LIETOŠANAS,DEZINFICĒT VAI NOMAZGĀT ROKAS!

UZMANĪBU!

Pasliktinoties epidemioloģiskai situācijai, bibliotēka sadarbībā ar pašvaldību var lemt par pilnīgu vai daļēju pakalpojumu pieejamības ierobežošanu.

ESIET ATBILDĪGI IEVĒROJIET NOTEIKTOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS