Vīksnas pagasta bibliotēka

Aktivitātes

Decembra aktivitātes

Literatūras iztāde  Rakstniekam Kārlim Zariņam - 130

                              Rakstniecei Evai Mārtužai - 65

                    

                           

    Dzejniekam Leonam Briedim - 70

Rakstniecei Cecīlijai Dinerei - 100

Tematiska iztāde

Rūkdams, Šņākdams, dzirkstīdams Brīnums nāk no svces ārā! /J. Baltvilks/

Ziemassvētku dzejas krājumi.

Citas aktivitātes

Aktīvās tematiskās pēcpusdienas

Trešdienās 4.,11., 18. decembrī.

5.decembrī Iedzīvotāju tikšanās, Vīksnas pagasta pārvaldē, ar Balvu novada domes pārstāvjiem.

19.decembrī Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem