Normālskats Balti burti uz melna fona Melni burti uz dzeltena fona Dzelteni burti uz melna fona
Balvu pielāgotās literatūras bibliotēka

Audiogrāmatu lietošana

Pielikums Nr. 5
Pielāgotās literatūras bibliotēkas lietošanas noteikumiem

Audiogrāmatu izsniegšanas datu nesējos kārtība
 

1.    Lietotājam pienākums ir pašam iegādāties datu nesēju (zibatmiņu) un atskaņošanas ierīci (datoru vai citu ierīci). Bibliotēka nenodrošina Lietotājus ar datu nesējiem un/vai atskaņotājiem. Bibliotēkas pienākums ir nodrošināt Lietotājus ar audiogrāmatu ierakstīšanu datu nesējā.
2.    Bibliotēkas darbinieks iepazīstina Lietotāju ar pieejamo audiogrāmatu klāstu, grāmatas anotāciju un žanru.
3.    Lietotājam ir tiesības saņemt savā datu nesējā jebkuras audiogrāmatas un audiožurnālus “Doma” un “Kaleidoskop” no Bibliotēkas krājuma.
4.    Bibliotēka ieraksta Lietotāja datu nesējā tikai tās audiogrāmatas, kuras ir Bibliotēkas krājumā.
5.    Lietotājam ir tiesības saņemt savā zibatmiņā līdz 10 (desmit) audiogrāmatām vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē.
6.    Bibliotēkas darbinieks pārliecinās, vai visi konkrētās audiogrāmatas faili ir ierakstīti Lietotāja zibatmiņā. Bibliotēkas darbinieks nenes atbildību par nekorektu audiogrāmatas atskaņošanu vai datu nesēja nesaderību ar atskaņošanas ierīci, ja audiogrāmata tika ierakstīta Lietotāja datu nesējā pilnā apjomā.
7.    Saskaņā ar Autortiesību likumu Lietotājs nedrīkst audiogrāmatu kopēt, izmantot komerciāliem nolūkiem vai izplatīt citām personām.
8.    Pēc audiogrāmatu noklausīšanās tās ir jāizdzēš.