Normālskats Balti burti uz melna fona Melni burti uz dzeltena fona Dzelteni burti uz melna fona
Balvu pielāgotās literatūras bibliotēka

Priekšā lasīšana

Pielikums Nr. 6
Pielāgotās literatūras bibliotēkas lietošanas noteikumiem
 

Priekšā lasīšanas kārtība Pielāgotās literatūras bibliotēkas lasītājam
 

1.    Iepriekš vienojoties ar Bibliotēkas darbinieku par konkrētu datumu un laiku, Lietotājam ir tiesības saņemt priekšā lasīšanas pakalpojumus līdz 1 (vienai) stundai dienā. Pēc Lietotāja lūguma šo laiku var pagarināt.
2.    Lietotājiem ir iespēja apvienoties interešu grupā un izmantot Bibliotēkas priekšā lasīšanas pakalpojumu.
3.    Lietotājam tiek nodrošināti priekšā lasīšanas pakalpojumi no Bibliotēkas krājumā esošajiem izdevumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā no Lietotāja grāmatām un citiem materiāliem.
4.    Teksta ierakstīšanai lasīšanas laikā Lietotājam atļauts izmantot audio aparatūru.
5.    Pēc Lietotāja lūguma Bibliotēkas darbinieks var ielasīt nepieciešamo tekstu audioformātā Lietotājam piederošā datu nesējā.