Normālskats Balti burti uz melna fona Melni burti uz dzeltena fona Dzelteni burti uz melna fona
Balvu pielāgotās literatūras bibliotēka

Par bibliotēku

Pielāgotās literatūras  bibliotēka

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizācijas rezultātā no 2023. gada 1. jūlija Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēka turpina darbu kā Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība Pielāgotās literatūras  bibliotēka


Kas ir pielāgotā literatūra?

Viens no pieprasītākajiem pielāgotās literatūras veidiem ir audiogrāmatas. Tās var klausīties ar disku (CD MP3) palīdzību vai ielādējot lietotāja zibatmiņā (USB). Lai padarītu pielāgotās audiogrāmatas pieejamākas lasītājiem, kam sagādā grūtības nokļūšana pie mums, kā arī tiem, kas dzīvo tālāk no bibliotēkas, piedāvājam iespēju digitālās audiogrāmatas saņemt elektroniski, izmantojot audiogrāmatu lejupielādes sistēmu BALSS. 

Bērniem ar lasīšanas grūtībām pieejama pielāgotā mācību literatūra – audio formātā ieskaņotās mācību grāmatas un grāmatas vieglajā valodā.

Pieejama literatūra Braila rakstā.

Ir iespēja lasīt audiožurnālu “Doma”, kas iznāk reizi mēnesī un sastāv no aktuālu Latvijas preses izdevumu publikācijām par dažādām tēmām.

Grāmatas palielinātajā drukā iepriecinās ikvienu lasītāju, kuram veselības problēmu vai vecuma dēļ kļuvis grūtāk lasīt parastās drukas grāmatas.

Iespēju robežās tiks nodrošināta literatūras piegāde lietotāja dzīvesvietā Balvu pilsētas robežās.

 

Lai saņemtu bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pielāgotā formātā personām ir jāatbilst vismaz vienam kritērijam, kas noteikti Autortiesību likuma 22.1 panta pirmajā daļā:

  • neredzīga persona;
  • persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā;
  • persona ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (cilvēki ar disleksiju u.c.);
  • persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar bibliotēku.


Aicinām aktīvi izmantot bibliotēkas pakalpojumus!