Krišjāņu bibliotēka

Par bibliotēku

Krišjāņu pagasta bibliotēka ir informācijas centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Kopš 2009.gada 1.septembra bibliotēka ir Balvu novada centrālās  bibliotēkas filiāle. Atrodas Krišjāņu pagasta centrā daudzdzīvokļu mājā un aizņem divus dzīvokļus pirmajā stāvā. Trīsistabu dzīvoklī izvietots abonements, bērnu istaba. Blakus vienistabas dzīvoklī, iekārtota internetlasītava. Savā starpā dzīvokļi nav savienoti. Kopējā ēkā atrodas arī  Krišjāņu pagasta pārvalde un veikals. Iedzīvotājiem ir ļoti izdevīgi, jo visas iestādes pieejamas uz vietas. Bibliotēkā ir mūsdienu prasībām atbilstošas informācijas tehnoloģijas- 4 datori, 3 no tiem lietotājiem, multifunkcionālā iekārta – kopētājs, printeris, skeneris.

Kopēšana, printēšana, skenēšana, laminēšana ir maksas pakalpojums.

Bibliotēka piedāvā bezmaksas izmantot :www.letonika.lv un www.nais.lv, kā arī CB veidoto elektronisko katalogu un Balvu kultūrvēstures datu bāzes.

Apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša uzziņu literatūra, nozaru literatūra, tiek piedāvāta lasīšanai prese- gan lasīt bibliotēkā, gan lasīšanai uz mājām.

Bibliotēkā iekārtots bērnu stūrītis jaunākajiem skolas vecuma bērniem.

2021.gada 12. jūnijā bibliotēkai veikta akreditācija, iegūstot vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.