Krišjāņu bibliotēka
 

18.05.2019. Bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija