Krišjāņu bibliotēka
 

Krišjāņu pirmsskolas audzēkņi jūnijā viesojas bibliotēkā