Krišjāņu pagasta bibliotēka
 

Noderīgi!

Dzīvojot šajā ārkārtas situācijas laikā, ir ļoti daudz bezmaksas elektronisko resursu, ko var izmantot sevis pilnveidošanai, mācībām vai izklaidei!