Krišjāņu bibliotēka

Novadpētniecība

Bibliotēkā ir izveidotas Novadpētniecības mapes, kurās ir savākti materiāli par pagastu:

- Krišjāņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca
- Krišjāņu pagasta tautas nams
- Krišjāņu pagasta bibliotēka preses slejās
- Krišjāņu pagasta novadnieki
- Krišjāņu pagasta amatnieki
- Krišjāņu pamatskola preses slejās
-Krišjāņu pagasta iedzīvotāji preses slejās
- Krišjāņu pagasta dzejnieki
- Krišjāņu pagasts bērnu acīm

Krišjāņi

Krišjāņu pagasts ir viena no Balvu novada administratīvajām teritorijām tā dienvidos. Robežojas ar sava novada Bērzpils un Tilžaspagastiem, Kārsavas novada Salnavas pagastu un Rēzeknes novada Nautrēnu un Gaigalavas pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas irKrišjāņi (pagasta centrs), Krampiņas, Mežupe, Naglīši, Putrāni, Purviņas, Runcene, Vakšenieki, Vītoli, Zeltupe, Žogi.

Ūdensteces: Dūkšupe, Iča, Mežupe, Ķeiba, Tilža, Siltene, Vakša.

Vēsture

1945. gadā Abrenes apriņķa Tilžas pagastā izveidoja Krišjāņu ciema padomi. Krišjāņu ciems ietilpis Viļakas apriņķī (1945-1949),Kārsavas (1949-1962) un Balvu (pēc 1962. g.) rajonos. 1954. gadā Krišjāņu ciemam pievienoja likvidēto Krampiņu ciemu, 1955. gadākolhoza «Plēsums» teritoriju pievienoja Beļavas ciemam. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Krišjāņu pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Balvu novadā.