Krišjāņu bibliotēka

Novadpētniecība

Bibliotēkā ir izveidotas Novadpētniecības mapes, kurās ir savākti materiāli par pagastu:


- Krišjāņu pagasts un iedzīvotāji preses slejās
- Krišjāņu pagasta dzejnieki
 

Krišjāņi

Krišjāņu pagasts ir viena no Balvu novada administratīvajām teritorijām tā dienvidos. Robežojas ar sava novada Bērzpils un Tilžas pagastiem, Kārsavas novada Salnavas pagastu un Rēzeknes novada Nautrēnu un Gaigalavas pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Krišjāņi (pagasta centrs), Krampiņas, Mežupe, Naglīši, Putrāni, Purviņas, Runcene, Vakšenieki, Vītoli, Zeltupe, Žogi.

Ūdensteces: Dūkšupe, Iča, Mežupe, Ķeiba, Tilža, Siltene, Vakša.

Vēsture

1945. gadā Abrenes apriņķa Tilžas pagastā izveidoja Krišjāņu ciema padomi. Krišjāņu ciems ietilpis Viļakas apriņķī (1945-1949),Kārsavas (1949-1962) un Balvu (pēc 1962. g.) rajonos. 1954. gadā Krišjāņu ciemam pievienoja likvidēto Krampiņu ciemu, 1955. gadākolhoza «Plēsums» teritoriju pievienoja Beļavas ciemam. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Krišjāņu pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Balvu novadā.