Krišjāņu bibliotēka

Staburags

Krišjāņos Tilžas upes krastā atrodas atpūtas vieta Staburags. Krišjāņos noteikti jāapskata vietējo iedzīvotāju un skolas bērnu iecienīto atpūtas vietu. Nosaukums nāk līdz no agrākiem laikiem. Šī vieta ļoti patikusi kādreizējam ciema priekšniekam Eduardam Zdanovičam, kurš te vedis izklaidēt savus ciemiņus. Atpūtas vietā ir uzstādīti soli, galds, lapenīte, ierīkota ugunskura vieta, kā arī kāpnītes, kas ved uz Tilžas upīti.