Krišjāņu bibliotēka

Krišjāņu pagasta bibliotēka

Īss ieskats bibliotēkas vēsturē

Krišjāņu pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami ap 1951.gadu, kaut gan inventāra grāmatā pirmais ieraksts veikts- 1955. gada. Par bibliotēkas dibināšanu dokumentālas ziņas arhīvā nav atrodamas. Bibliotēkas darbības laikā 6 reizes mainīta tās atrašanās vieta, strādājuši -14 bibliotekāri. Pirmais bibliotekārs bijis agronoms Jānis Romāns, kurš nostrādājis tikai dažus gadus. Pēc viņa darbu uzsākusī Veronika Irbīte. Viņa nostrādāja 7 gadus (1960.-1967). No 1967. līdz 1968. gadam strādājusi Jadviga Ākule, kuru nomainīja Anisija Leitāne , kura strādāja 1968.gadā. No 1969. līdz 1973. gadam Krišjāņu bibliotēkā strādājusi Stefānija Briede, pēc viņas Aina Loča līdz 1976.gadam. 1976.gadā darbu sākusi Maruta Siliņa, kura par bibliotekāri strādājusi līdz 1978.gadam. 23.08.1978.-26.03.1980. bibliotekāres amatu pārņēma Veneranda Dzene. Pēc viņas, 1979.-1981, strādāja Ingūna Guste. Neilgi, 1981.gadā, strādājusi arī Irēna Romāne. No 1981. gada līdz 2011. gadam bibliotēkā strādājusi Gunta Ludborža, kura strādājusi visilgāk – 30 gadus. 2011 gada nogalē sākusi strādāt Ineta Ludborža, kura nostrādājusi līdz 2012.gada vasarai. 2012.gada vasarā darbu sākusi Sanita Sinele, kura par bibliotekāri strādājusi līdz 2021.gada rudenim. No 12.10.2121. par bibliotekāri Krišjāņu bibliotēkā strādā Sanita Korkla.