Krišjāņu bibliotēka
 

18.01.2018. Pasaku lasīšana bibliotēkā kopā ar Krišjānu pirmsskolas grupiņu