Krišjāņu bibliotēka

Kapsētas Krišjāņu pagastā

Kapsētas Krišjāņu pagastā

Krišjāņu pagasta teritorijā ir 5 kapsētas: Krišjāņu, Putrānu, Purviņu, Runcenes un Kaupiņu.

Kaupiņu, Runcenes un Kaupiņu kapsētas ir nelielas - tajos apbedīti tikai šajos ciemos kādreiz dzīvojušie. Putrānu un Krišjāņu kapsētas ir lielākas, tajās tiek guldīti aizgājēji no vairākiem ciemiem, arī no tālākas apkārtnes.

KRIŠJĀŅU LUTERĀŅU KAPSĒTA

Krišjāņu kapsētā apbedīti luterticīgie un pariezticīgie latvieši. Pareizticīgos latviešus apbedīja galvenā ceļa kreisajā pusē, sākoties uzkalniņam. Līdz II Pasaules karam šīs robežas tika stingri ievērotas, pareizticīgo daļā kapusvētkus vadīja  pareizticīgo mācītājs - pops, tā kā tas bija pieņemts viņu ticībā. Pārējā daļā kapusvētkus organizēja un vadīja luterāņu mācītājs.

Piemiņas zīmes.

Krišjāņu kapsētā var redzēt dažādā laikā veidotās kapu zīmes. Pārsvarā tie ir parasti koka krusti. Senākajiem apbedījumiem arī sastopami kalti krusti. Ir daudz no cementa lietās kapu zīmes un pēdējā laikā tiek liktas akmenī veidotās kapu un piemiņas zīmes.

PUTRĀNU KAPSĒTA

Putrānu kapsēta ir otra lielākā Krišjāņu pagasta teritorijā. Tā tika iesvētīta 1932. gada Jāņos, reizē ar Krišjāņu katoļu baznīcu, jo baznīcai ir dots Sv. Jāņa vārds, tāpēc arī Putrānu kapos kapusvētki līdz karam, kamēr tos organizēja baznīca, notika Jāņos.

Piemiņas zīmes.

Putrānu kapsētā, salīdzinot ar citām kapsētām pagastā, ir visvairāk akmenī kaltu piemiņas zīmju. Šeit ir ļoti daudz balvenieša Kravaļa veidotu darbu. Tie ir lielākā daļa no visiem akmenī kaltajiem pieminekļiem. Ir arī daudzi krišjānieša V. Koltova darbi, gan pavisam mazas laukakmenī kaltas piemiņas zīmes, gan, izmēru ziņā ļoti lieli darbi.

PURVIŅU KAPSĒTA

Purviņu kapsēta atrodas vistālākajā Krišjāņu pagasta nostūrī. Šī kapsēta nav liela. Purviņu kapos ir neliela kapliča ar altāri un čuguna krucifikss uz betona pamata. Čuguna krustu no Rīgas atveda Zelča Zole Staņislava meita. Kopš šī laika Purviņu kapsētā tad arī sāka rīkot kapusvētkus.

 RUNCENES KAPSĒTA

Runcines ciemā ir katoļu kapsēta. Pēc senāka nosaukuma tā saucas Runciņu kapi. Šī kapsēta ir ļoti maza, tā atrodas nelielā uzkalniņā lauku vidū. Kapsētā ir neliela kapliča, celta 50. Gadu beigās. Runcenes kapos ir glabāti gandrīz tikai viena ciema aizgājēji, tāpēc arī kapi ir labi izkopti.

 KAUPIŅU KAPSĒTA

Kaupiņu katoļu kapsēta, tāpat kā Runcenes kapsēta, ir ļoti maza, tā atrodas nomaļā ciemā, kurā vairs neviens nedzīvo. Kaupiņu kapsētā kapličas nav. Ir tikai viens krucifikss ar četrslīpu jumtiņu. Kristus tēls veidots 19. gadsimta otrajā pusē.