Krišjāņu bibliotēka
 

20.06.2022. Krišjāņu bibliotēkā bija skatāma filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā"