Krišjāņu bibliotēka
 

18.06.2018. Bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija