Lazdukalna bibliotēka

3.klase ciemojas bibliotēkā