Lazdukalna bibliotēka

Navigation

LITERATŪRAS IZSTĀDES UN PASĀKUMI

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā NOVEMBRĪ
1.11.-30.11.

Grāmatu izstāde "Grāmatas, kuru nosaukumos minēts vārds ūdens"

10.11.-30.11.

Rudens meistarklase bibliotēkā. Pludināšanas tehnikā darināti darbi, PET pudeļu pārvērtības aksesuāros. Nodarbību vada Iveta Useniece un Larisa Berne

10.11.-30.11.

Literatūras izstāde veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai "Latvijas vēstures lappuses šķirstot"

14.11.-30.11. Literatūras izstāde bērniem "Mieru, tikai mieru..." bērnu grāmatu rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei - 115
No 10.11. Izstāde bibliotēkā "Ļaujoties krāsu priekam" pašpludinātas gleznas un mauči

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā OKTOBRĪ
10.10.-31.10.

Grāmatu izstāde "Oktobris - brūno grāmatu mēnesis"

10.10.-31.10

Literatūras izstāde "Rakstniecei Ingai Ābelei - 50"

10.10.-31.10.

Iespieddarbu izstāde "Lielā oga - ķirbis"

10.10.-31.10. Grāmatu izstāde bērniem "Grāmatas šausmenītes"

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā SEPTEMBRĪ
12.09.-30.09.

Grāmatu izstāde "Mākslinieces Agijas Stakas ilustrēto grāmatu pasaulē". Izstāde skatāma Eglaines pamatskolas bibliotēkā.

23.09.

Rugāju Grāmatu svētku ietvaros tikšanās ar grāmatu ilustratori un autori Agiju Staku. Tikšanās notiek Lazdukalna Saietu namā 1.-6. klašu skolēniem.

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā AUGUSTĀ
1.08.-31.08.

Literatūras izstāde "Augusts - violeto grāmatu mēnesis"

1.08.-31.08.

Literatūras izstāde "Ceļosim ar grāmatu"

1.08.-31.08.

Iespieddarbu izstāde "Latviešu rakstniekam, romānistam Jānim Jaunsudrabiņam - 145"

1.08.-31.08. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022 kolekcijas izstāde "Lasi un vērtē!"
1.08.-31.08. Literatūras izstāde bērniem "Gudri, viltīgi un veikli" 8.augusts Pasaules kaķu diena

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā JŪLIJĀ
4.07.-29.04.

Literatūras izstāde "Jūlijs - raibo grāmatu mēnesis"

4.07.-29.04.

Literatūras izstāde biškopjiem "No zieda uz ziedu"

4.07.-29.04.

Literatūras izstāde bērniem "Puikām patīk mašīnas un traktori" attiecīgās tematikas grāmatas

4.07.-29.04. Literatūras izstāde jauniešiem "Sirds mīlestībā skurbst"

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā JŪNIJĀ

1.06.-30.06.

Literatūras izstāde "Zāļu tējas mūsu veselībai"

1.06.-30.06.

Literatūras izstāde "Dagnijas Zigmontes pavedieni". Dagnijai Zigmontei - 90

1.06.-30.06.

Literatūras izstāde "Grāmatas ar ziediem uz vāka"

1.06.-30.06. Literatūras izstāde bērniem "Meitenēm patīk princeses un fejas"
13.06.-30.06. Literatūras izstāde "Līgo! Līgo!" sagaidām vasaras saulgriežus

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā MAIJĀ
2.05.-31.05.

Literatūras izstāde "Maijs dzelteno grāmatu mēnesis"

2.05.-31.05.

Literatūras izstāde "Rakstnieces Dafnes di Morjē romānu pasaulē"

rakstniecei - 115

2.05.-31.05.

Literatūras izstāde bērniem "Kukaiņi mostas - vai pazīsti?" viss par kukaiņiem

9.05.-31.05 Dienas centra Beņislava klientu rokdarbu izstāde "...ar bitītes čaklumiņu"

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā APRĪLĪ
3.04.-30.04.

Lucijas Zariņas pašdarināto apsveikumu un dzejas izstāde "Gabaliņš no sirds..."

3.04.-30.04. Literatūras izstāde "Aprīlis - zaļo grāmatu mēnesis"
3.04.-30.04. "Mīļumvārdi" - izstāde, dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 85
14.04.-30.04. Literatūras izstāde "Cilvēciskums ir dzīves lielākā vērtība" rakstniecei Ilzei Indrānei - 95
3.04.-30.04. Literatūras izstāde "Lielā diena" sagaidot Lieldienas
3.04.-30.04. Literatūras izstāde bērniem "Raibajā dzejas pasaulē" dzejniekam Pēterim Brūveram - 65

 

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā MARTĀ
1.03.-31.03.

Literatūras izstāde "Marts - pelēko grāmatu mēnesis". Lasām grāmatas pelēkos vākos!

2.03.-31.03. Literatūras izstāde bērniem "Bērnu grāmatu ilustrātorei Ilonai Ceipei - 80"
2.03.-31.03. Literatūras izstāde "Izdzisusī zvaigzne". Dziedātājai Norai Bumbierei būtu 75
2.03.-31.03. Literatūras izstāde "Kā jau teātrī..." veltīta Starptautiskajai teātra dienai
2.03.-31.03. Irēnas Svilānes rokdarbu izstāde "Kam čaklas rokas, tam darbi sokas"
2.03.-31.03. Psiholoģiska satura literatūras izstāde "Ieelpo laimi". Veltīta Starptautiskajai Laimes dienai

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā FEBRUĀRĪ
1.02.

Grāmatu izstāde "Februāris - sarkano grāmatu mēnesis"

1.02.-24.02. Izstāde "Zīmēt ar diegu" Vijas Ločmeles darbiņi izšūšanas tehnikā
1.02.-28.02. Literatūras izstāde "...ļaujiet man savu zemi mīlēt un godu neatmest" dzejniecei, rakstniecei, dramaturģei Mārai Zālītei 70
1.02.-28.02. Literatūras izstāde jaunatnei "Un tad apstājas laiks..." Valendīna jeb Mīlestības dienai veltīta izstāde
1.02.-28.02. Literatūras izstāde bērniem "Burtiņš pie burtiņa" grāmatas par alfabētu un lasīt mācāmās grāmatas

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā JANVĀRĪ
3.01.-31.01.

Literatūras izstāde "Lata romāna karalis" rakstniekam Egilam Lukjanskim - 85

3.01.-22.01. "Skaistākam mirklim" Sarmītes Burķītes vaļasprieks - darbiņi kvilinga tehnikā
10.01.-31.01. Literatūras izstāde "Janvāris - balto grāmatu mēnesis" izstādē izvietotas grāmatas ar baltiem vākiem
24.01.
Izstāde "Zīmēt ar diegu" Vijas Ločmeles darbiņi izšūšanas tehnikā

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā DECEMBRĪ
1.12.

Grāmatu izstāde pieaugušajiem lasītājiem "Ziemas tēma grāmatu nosaukumos"

13.12. Iespieddarbu izstāde "Ziemassvētku vakaram". Dzeja, rotājumi, ēdieni
6.12. Iespieddarbu izstāde bērniem "Rūķi rosās". Gatavošanās Ziemassvētkiem, telpu rotāšana, maskas, cienasts.
6.12. Grāmatu izstāde bērniem "Ziemas pasaka"
8.12. Skaistākam mirklim. Sarmītes Burķītes vaļasprieks - darbiņi kvilinga tehnikā
20.12. Literatūras izstāde "Sajust apvārsni". Rakstniekam Zigmundam Skujiņam - 95

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā NOVEMBRĪ
4.11.

Literatūras izstāde "Jāraksta ar dvēseli" rakstniecei Dainai Avotiņai - 95

5.11. Literatūras izstāde bērniem "Mārtiņdiena un tās tradīcijas"
8.11. Iespieddarbu izstāde "Saules mūžu Latvijai" Lāčplēša dienai un Latvijas Republiskas proklamēšanas 103. gadadienai veltīta izstāde
22.11. Literatūras izstāde "Es dzīvoju priecīgi" rakstniekam Arnoldam Auziņam - 90
1.11. Izstāde "Mans hobijs - antistresa krāsojamās grāmatas". Ligitas Kalnējas hobijs

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā OKTOBRĪ
1.10.

Literatūras izstāde bērniem "Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks".  Grāmatas par skolas dzīves piedzīvojumiem.

1.10. Virtuālā izstāde "Virtuālais pieskāriens mūspuses dzejdariem"
1.10. Psiholoģiska satura izstāde "Stress - tā pārvarēšanas metodes"
1.10. Izstāde "Mans hobijs - antistresa krāsojamās grāmatas". Ligitas Kalnējas hobijs
1.10. Iespieddarbu izstāde "Dvēsele kabatā" dzejniekam Aleksandram Čakam - 120

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā SEPTEMBRĪ
1.09.

 Iespieddarbu izstāde "Celies, celies neguli; iesim sēnes lasīt!" Vai pazīsti sēnes? Sēņu pagatavošana

1.09.  Iespieddarbu izstāde bērniem "Gadalaiki - rudens" 

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā AUGUSTĀ
2.08.

 Iespieddarbu izstāde "Baltijas ceļs"

2.08.  Iespieddarbu izstāde bērniem "Minkāns" 8. augusts Pasaules kaķu diena

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā JŪLIJĀ
1.07.

 Iespieddarbu izstāde "Ceļosim!"

1.07.  Iespieddarbu izstāde "Rakstniecei Monikai Zīlei 80"
1.07.  Iespieddarbu izstāde "Vasara burciņā" marinējam, sālam, vāram
12.07.  Iespieddarbu izstāde "Ziedēšanas prieks" puķkopība un dārza kopšana

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā JŪNIJĀ
1.06.

 Iespieddarbu izstāde "Zāļu tējas mūsu veselībai" par zāļu tēju vākšanu, izmantošanu

7.06.  Literatūras izstāde "Starts Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai 2021" jauno grāmatu klāsts
7.06.  Iespieddarbu izstāde "Rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 90"
14.06.  Iespieddarbu izstāde bērniem "Gadalaiks - vasara" grāmatas par vasaras tēmu

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā MAIJĀ
5.05.

 Iespieddarbu izstāde "Manas saknes" par dzimtas koka veidošanu. Veltīta Ģimenes dienai

17.05.  Iespieddarbu izstāde bērniem "Pa īstam un pa jokam". Rakstniecei Mārai Cielēnai - 67
10.05.  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020 balviņas ceļo pie ekspertiem

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā APRĪLĪ
1.04.

 Iespieddarbu izstāde "Humors literatūrā" 1.aprīlis Joku diena

1.04.  Iespieddarbu izstāde bērniem "Komiksu grāmatas - iecienītās un pārlapotās"
1.04.  Iespieddarbu izstāde bērniem "Lieldienu zaķa stāsti"

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā MARTĀ
2.03.

 Literatūras izstāde "Sieviešu likteņstāsti" veltīta Starptautiskajai Sieviešu dienai

19.03.  Iespieddarbu izstāde bērniem "Gadalaiki - pavasaris" grāmatas par pavasara tēmu

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā FEBRUARĪ
13.02.

 Grāmatu izstāde bērniem "Aizraujoša ceļošana ar Jura Zvirzdiņa grāmatu palīdzību". Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam - 80

14.02.  Grāmatu izstāde "Pirmās mīlestības stāsts" veltīta Valentīndienai

 

  Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā JANVĀRĪ

1.01.

 Iespieddarbu izstāde "Atmiņās barikāžu laiks"

1.01.  Iespieddarbu izstāde "Maestro". Komponistam Raimondam Paulam - 80
1.01.  Iespieddarbu izstāde bērniem "Gadalaiki - Ziema", grāmatas par ziemas tēmu

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā DECEMBRĪ
7.12.

 Izstāde "Svētku sajūtu meklējot" gaidām Ziemassvētkus

7.12.  Izstāde bērniem "Rūķu dēkas". Par rūķu darbiem un nedabiem
15.12.  Izstāde bērniem "Starp mums meitenēm runājot" rakstniecei Zentai Ērglei - 100

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā NOVEMBRĪ
1.11.

 Literatūras izstāde "Ziemeļvalstu detektīvs"

1.11.  Literatūra izstāde bērniem "Minam mīklas Mārtiņdienu gaidot"
13.11.  Literatūras izstāde bērniem "Vienmēr pieklājīgas". Pasaules laipnības diena.
14.11. Izstāde sagaidot valsts svētkus "Ir tikai viena Latvijas un citas nekur nav"

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā OKTOBRĪ
1.10.

 Nozaru literatūras izstāde "Rokdarbi priekam"

1.10.  "Dainās ierakstīts" folkloristam, rakstniekam un publicistam Krišjānim Baronam - 185

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā SEPTEMBRĪ
1.09.

 Izstāde Zinību dienai "Sauc mūs atkal skolas zvans"

1.09.  Literatūra izstāde "Ejam bekot, viss par sēnēm un sēņošanu"
1.09.  "Mazi dzejoļi mazajiem" dzejas dienā veltīta izstāde mazajiem

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā AUGUSTĀ
3.08.

 Literatūras izstāde "Recepes burciņu laikam"

10.08.  Literatūra izstāde "Veselības ābece senioriem"
No 17.08.  Bibliotekāre atvaļinājumā

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā JŪLIJĀ
2.07.

 Literatūras izstāde "Dārza rota - roze", jūlijs rožu mēnesis

2.07.  Bērnu žūrijas 2020 grāmatu izstāde "Lasi! Vērtē!"
15.07.  Literatūras izstāde "Dzirkstis no dievišķās uguns". Rakstniecei Annai Gailītei - 80
30.07.  Spodrības diena

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā JŪNIJĀ
17.06.

 Literatūras un jāņuzāļu izstāde "Un atkal pasaule zied"

17.06.  Literatūra izstāde "Izcilākajam Latvijas gaišreģim Eiženam Finkam - 135"
25.06.  Spodrības diena
29.06.  Vienas grāmatas izstāde "Ja Jūs esat ļāvuši sevi pieradināt, var gadīties būs   maliet jāraud", franču rakstniekam Antuānam de Sent-Ekziperī - 135

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā MAIJĀ
6.05.

 Literatūras izstāde "Māte - ģimenes stiprais balsts daiļdarbu lappusēs"

16.05.  Literatūra izstāde bērniem "Par rakstnieku kuram kurkst vardes kabatās"
29.05.  Spodrības diena

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā APRĪLĪ
2.04.

 Literatūras izstāde "Pasaka sen zināmā, nedaudz piemirstā" dāņu rakstniekam   Hansam Kristiānam Andersenam - 125

6.04.  Literatūra izstāde "Lieldienas ieskandina pavasari"
23.04.  Spodrības diena
27.04.  Psiholoģiskās literatūras izstāde "Viens pats mājās. Laiks sevis pilnveidošanai"

 

   Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā MARTĀ
15.03.

 Rakstniekam Jezupam Laganovskim - 100, atcerei veltīta literatūras izstāde "Ar   ironisku smaidu..."

26.03.  Literatūra izstāde "Represēto vējos aizsauktie"
29.03.  Spodrības diena

 

 Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā Februārī

 

12.02.

 Ēnu diena , ēno 9. klases skolniece Dana 

 

12.02.

Literatūras izstādes “Mīli tā, lai saprastu, ka pakrūtē tūkstoš laimes tauriņi dej”

 

27.02.

Spodrības diena

 

 Izstādes un pasākumi Lazdukalna bibliotēkā Janvārī

 

14.01.

 Pirmskolas grupiņas bērnu ciemošanās bibliotēkā “Ciemos pie grāmatām”

 

16.01.

Literatūras izstāde “Pasakās savītie puķu un cilvēku likteņi” rakstniecei Annai Saksei - 115

 

22.01.

Virtuālā izstāde bibliotēkas tīmekļvietnē “Lasītāko grāmatu TOP - 20 Lazdukalna bibliotēkā 2019. gadā

 

23.01.

 Literatūras izstāde bērniem “Grāmatas par peļukiem” sagaidot Žurkas gadu